Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

Festiwal organizowany jest od roku 2009 przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatu Gnieźnieńskiego oraz
z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym
w Gnieźnie, a ostatnio z Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Festiwal ten ma charakter przeglądu twórczości religijnej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz wspólnoty „Wiara i Światło” z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wszystkie prace plastyczne są publikowane w albumach.

Tytuły dotąd wydanych albumów z pracami plastycznymi:

  1. Otoczmy troską życie (2009)
  2. Bądźmy świadkami miłości (2010)
  3. Bł. Małgorzata z Castello – patronka osób niepełnosprawnych – Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was /J 15,4/ (2011)
  4. Kościół naszym domem (2012)
  5. Być solą ziemi – być świadkiem wiary (2013)
  6. Wierzę w Syna Bożego (2014)
  7. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (2015)
  8. Nowe życie w Chrystusie: chrzest-wiara-miłosierdzie (2016)
  9. Idźcie i głoście, by być dobrym jak chleb (2017)
  10. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 4) (2018)

Druga część Festiwalu odbywała się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i polegała na prezentacji piosenek religijnych, połączonych z ruchem scenicznym, które przygotowują osoby niepełnosprawne pod kierunkiem swoich nauczycieli, wychowawców czy opiekunów. Jest też okazja, by w tym dniu obejrzeć wystawę prac plastycznych. Od roku 2017 Festiwal odbywa się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.