Formacja dydaktyczna

Każdy nauczyciel religii zobowiązany jest do ciągłego podnoszenia swoich pedagogicznych, jak i merytorycznych kwalifikacji oraz powiększania własnego warsztatu pracy. W związku z tym, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie organizuje warsztaty metodyczne dla katechetów w kilku miejscach diecezji, w: Chodzieży, Gnieźnie, Inowrocławiu,  Słupcy i Wągrowcu.

Awans zawodowy

Zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela Ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 239) stworzyły nową sytuację w szkolnictwie, co wyraża się m.in. w ocenianiu nauczycieli.

Praca nauczyciela w tym – także nauczyciela katechety – podlega ocenie (KN 6a.ust. 1). Można mówić o dwóch formach tego oceniania:

  1. ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego
  2. ocena pracy nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego: kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

Praktyki dydaktyczne

Praktyki:
– opiekuńczo-wychowawcze – opiekunem może być każdy nauczyciel (najczęściej wychowawca klasy; klasy: I-III, IV-VI);
– dydaktyczne – opiekunem mogą być tylko nauczyciele religii (katecheci)

Praktyka:
– ciągła – IV i V rok studiów
– śródroczna – marcowa – IV i V rok

Ten wpis został opublikowany w kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.