Katechezy na Światowy Dzień Społecznego Przekazu

Pod poniższymi linkami zamieszczone są katechezy nt. Światowego Dnia Społecznego Przekazu, który obchodzony jest we wrześniu. katechezy nadesłało wydawnictwo: Edycja św. Pawła.

2017 Oredzie papieza

Gimnazjum

Gimnazjum zal_1

Klasy I-III

Klasy IV-VII

Ponadgimnazjalne

Ponadgimnazjalne zal_1

Ponadgimnazjalne zal_2

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE
Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna
24 września 2016

Wszystkim uczestnikom Narodowej Pielgrzymki Katechetów
do Gniezna z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski dziękujemy
za obecność.

Dyrektorom Wydziałów Katechetycznych dziękujemy za dobrą współpracę i zorganizowanie wyjazdu do Gniezna.

Za wsparcie w organizacji pielgrzymki dziękujemy:
Jednostce Wojskowej z Powidza, Urzędowi Miejskiemu w Gnieźnie, gnieźnieńskiej Powiatowej Komendzie Policji, Powiatowej Straży Pożarnej z Gniezna, Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, gnieźnieńskiej Straży Miejskiej, Spółce z o. o. „Urbis”, Prymasowskiemu Wyższemu Seminarium Duchownemu, wolontariuszom – uczennicom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, wydawnictwom katechetycznym oraz katechetom świeckim, siostrom zakonnym i kapłanom archidiecezji gnieźnieńskiej.

Za oprawę muzyczną dziękujemy:  Orkiestrze Dętej z Obornik Wielkopolskich pod dyrekcją Krzysztofa Warguły oraz Chórowi im. św. Ojca Pio z Gniezna pod dyrekcją Andrzeja Jorasa.

Relacja video i fotograficzna z Jubileuszowej Pielgrzymki Katechetów na:

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/katecheci_w_gnieznie_video.html

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się w Gnieźnie w Roku Jubileuszowym w tak licznej wspólnocie katechetycznej.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Biblioteka | Dodaj komentarz

Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

Festiwal organizowany jest od roku 2009 przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatu Gnieźnieńskiego oraz
z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym
w Gnieźnie, a ostatnio z Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Festiwal ten ma charakter przeglądu twórczości religijnej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz wspólnoty „Wiara i Światło” z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wszystkie prace plastyczne są publikowane w albumach.

Tytuły dotąd wydanych albumów z pracami plastycznymi:

 1. Otoczmy troską życie (2009)
 2. Bądźmy świadkami miłości (2010)
 3. Bł. Małgorzata z Castello – patronka osób niepełnosprawnych – Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was /J 15,4/ (2011)
 4. Kościół naszym domem (2012)
 5. Być solą ziemi – być świadkiem wiary (2013)
 6. Wierzę w Syna Bożego (2014)
 7. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (2015)
 8. Nowe życie w Chrystusie: chrzest-wiara-miłosierdzie (2016)
 9. Idźcie i głoście, by być dobrym jak chleb (2017)
 10. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 4) (2018)

Druga część Festiwalu odbywała się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i polegała na prezentacji piosenek religijnych, połączonych z ruchem scenicznym, które przygotowują osoby niepełnosprawne pod kierunkiem swoich nauczycieli, wychowawców czy opiekunów. Jest też okazja, by w tym dniu obejrzeć wystawę prac plastycznych. Od roku 2017 Festiwal odbywa się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

 

Zaszufladkowano do kategorii Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Konkursy | Dodaj komentarz

Świadkowie Radości – List apostolski papieża Franciszka…

do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego dostępny jest na stronie: https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Evangelii Gaudium – adhortacja apostolska papieża Franciszka

Już dziś zapoznaj się z pierwszą apostolską adhortacja papieża Franciszka. Jej tekst znajduje się na stronie: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,1.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Dokument określający zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Zasady przeprowadzania wizytacji

Zaszufladkowano do kategorii Formularze, Wizytacja katechetyczna | Dodaj komentarz

Formacja duchowa

Permanentna formacja duchowa katechetów obejmuje:

 1. uczestnictwo w następujących spotkaniach w ciągu roku szkolnego: Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym  w ostatnią sobotę sierpnia (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych, a także księży prefektów uczących religii w placówkach oświatowych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej), Adwentowym Skupieniu Katechetycznym (dotyczy świeckich katechetów) oraz Rejonowym Spotkaniu Katechetycznym (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych oraz księży prefektów) oraz
 2. uczestnictwo w rekolekcjach (co dwa lata; dotyczy świeckich nauczycieli religii; osoby konsekrowane oraz księża mają obowiązek corocznego przeżywania rekolekcji)

ad.1.

 •  Czas trwania spotkań w ciągu roku szkolnego wynosi od 2 do 4 godzin. Oczekiwana jest zatem od wszystkich katechetek i katechetów punktualność oraz wytrwanie do końca spotkania.
 •  Jeżeli ktoś z konkretnych powodów nie mógł uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku szkolnego zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Katechetycznego telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

ad.2.

 • Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Mogą uczestniczyć także w innych rekolekcjach, ale zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie Wydział Katechetyczny, przed ich rozpoczęciem. Po ich odprawieniu natomiast winni przedstawić odpowiednie pisemne zaświadczenie.
 • Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich proponowanych punktach programu rekolekcyjnego. Dlatego też tylko taki udział będzie odnotowywany w dokumentacji Wydziału Katechetycznego. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki
  w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

Każdy katecheta złożył następujące oświadczenie: „Zobowiązuję się sumieniu w ramach obowiązku stałej formacji uczestniczyć w spotkaniach formacyjno-katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny oraz w rekolekcjach. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że niezastosowanie się do w/w zobowiązań może być podstawą do cofnięcia misji kanonicznej”.

 

Terminy rekolekcji dla nauczycieli religii w roku szkolnym 2018/2019

REKOLEKCJE STACJONARNE

Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2

 1. Termin (wielkopostne): 16 – 17 marca 2019

  Organizator: Wydział Katechetyczny
  Zgłoszenia: do 1 marca 2019 

 2. Termin (biblijne z warsztatami): 23 – 24 sierpnia 2019

  Organizatorzy: Wydział Katechetyczny, Dzieło Biblijne
  Zgłoszenia: do 30 czerwca 2019 

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 9.00, kończą się o godz. 17.00.
Zgłoszenia proszę kierować do Wydziału Katechetycznego Kurii ul. Łaskiego 7
tel. 61 426 21 02, wew. 302; 304 od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 14.00
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl
na warsztatach metodycznych lub na rejonowych spotkaniach katechetycznych.

 

REKOLEKCJE Z WARSZTATAMI
W KLASZTORZE SIÓSTR PALLOTYNEK W GNIEŹNIE

Gniezno, ul. Hoża 31

 1. Termin: 9 – 11 listopada 2018
  Tytuł: Od komunikacji do relacji
  Miejsce: Gniezno, ul. Hoża 31
  Organizator: Siostry Pallotynki
 2. Termin: 10 – 12 maja 2019
  Tytuł: O wartości przewyższającej perły!
  Organizator: Siostry Pallotynki
  Zgłoszenia i szczegółowe informacje: s. Kinga Skórska
  e-mail: smkingasac@wp.pl; tel. 510 262 191

 

REKOLEKCJE W DRODZE 
PIELGRZYMKA KATECHETÓW DO NIEPOKALANOWA
I WARSZAWY-WILANOWA

Termin: 14 – 16 czerwca 2019
Miejsce: Niepokalanów, Warszawa-Wilanów
Organizator: Wydział Katechetyczny

Wyjazd z Gniezna w piątek: 14 czerwca o godz. 16.00 (adresatami tej pielgrzymki są ci, którzy o tej godzinie nie mają już zajęć dydaktycznych w szkole) sprzed Katedry, ul. Łaskiego.
Powrót w niedzielę, 16 czerwca 2019 roku w godzinach wieczornych.

W programie m.in.:
zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej wWilanowie (w tym Panteonu Wielkich Polaków), Pałacu i Parku w Wilanowie oraz sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i Światowego Centrum Modlitwy o Pokój Gwiazdy Niepokalanej w Niepokalanowie.

Noclegi są zaplanowane w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie.

Zgłoszenia do 15 maja 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PIELGRZYMKA KATECHETÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Termin: 1 – 2 lipca 2019
Miejsce: Częstochowa
Organizator: Wydział Katechetyczny

Organizowany będzie wspólny wyjazd autokarem do Częstochowy z Gniezna.
Wyjazd 1 lipca z Gniezna o godz. 7.00 sprzed Katedry, ul. Łaskiego (Września,
ul. Gnieźnieńska ok. godz. 7.30, Słupca, Kościół św. Wawrzyńca, ok. 8.00).
Powrót z Częstochowy 2 lipca ok. godz. 19.00.

Zgłoszenia do 30 maja 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przypominamy, że katecheci Archidiecezji Gnieźnieńskiej
zobowiązani są do uczestnictwa w rekolekcjach co dwa lata.
Obecność na rekolekcjach będzie uznawana jedynie wtedy,
gdy katecheta uczestniczy we wszystkich punktach programu rekolekcji. 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Rekolekcje, Zasady ogólne | Dodaj komentarz