Archidiecezjalny Konkurs Biblijny

W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się IX edycja Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej pt.: „Głosem proroków wzywani do nawrócenia i wiary”. Finał odbył się 5 listopada 2015 roku.

   
DSC_0152DSC_0147DSC_0145DSC_0003

Zaszufladkowano do kategorii Biblijny - gimnazjum, Konkursy | Dodaj komentarz

Olimpiada Teologii Katolickiej

XXVII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej, pod hasłem: Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca  przygotowywana przez diecezję lubelską, w roku szkolnym 2016/2017.

ETAP SZKOLNY OTK odbędzie się 7 grudnia 2016 roku (termin został zmieniony ze względu na próbną maturę)

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej

Wydział ds. Wychowania Katolickiego
Kurii Archidiecezji Lubelskiej
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
tel. 81 532 25 46,
e-mail: olimpiada@diecezja.lublin.pl
www.otk.pl

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej
Wydział Katechetyczny

Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
ul. Kanc. J. Łaskiego 7
62-200 Gniezno
tel. 61 4262102 wew. 302 / 304
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii Konkursy, OTK | Dodaj komentarz

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny

to organizowane od 2002 roku spotkanie sióstr zakonnych, osób świeckich i kapłanów, uczących religii w szkołach i przedszkolach Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  Eucharystia w gnieźnieńskiej Katedrze oraz spotkanie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie stanowią uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego we wspólnocie osób zaangażowanych w dzieło szkolnej katechizacji.

Kolejny Dzień Katechetyczny, rozpoczynający rok szkolny 2017/2018, odbędzie się  w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 2016 r. w godz. 9.00-12.30. 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Dzień Katechetyczny | Dodaj komentarz

Świadkowie Radości – List apostolski papieża Franciszka…

do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego dostępny jest na stronie: https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Evangelii Gaudium – adhortacja apostolska papieża Franciszka

Już dziś zapoznaj się z pierwszą apostolską adhortacja papieża Franciszka. Jej tekst znajduje się na stronie: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,1.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Dokument określający zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej można pobrać stąd: Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Zaszufladkowano do kategorii Formularze | Dodaj komentarz

Wzory dokumentów

Poniżej podano linki do wzorów standardowych dokumentów.

MISJA-KANONICZNA AKTUALNY FORMULARZ

wycofanie

Zobowiązanie nauczyciela religii rz.

rozmowa-z-nauczycielem-religii

obserwacja-lekcji

rozmowa-z-dyrekcja-szkoly

rozmowa-z-proboszczem-2017

deklaracja rodziców dziecka udziału w lekcjach religii

 

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Formularze | Dodaj komentarz

Formacja duchowa

Permanentna formacja duchowa katechetów obejmuje:

  1. uczestnictwo w następujących spotkaniach w ciągu roku szkolnego: Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym  w ostatnią sobotę sierpnia (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych, a także księży prefektów uczących religii w placówkach oświatowych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej), Adwentowym Skupieniu Katechetycznym (dotyczy świeckich katechetów) oraz Rejonowym Spotkaniu Katechetycznym (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych oraz księży prefektów) oraz
  2. uczestnictwo w rekolekcjach (co dwa lata; dotyczy świeckich nauczycieli religii; osoby konsekrowane oraz księża mają obowiązek corocznego przeżywania rekolekcji)

 

ad.1.

  •  Czas trwania spotkań w ciągu roku szkolnego wynosi od 2 do 4 godzin. Oczekiwana jest zatem od wszystkich katechetek i katechetów punktualność oraz wytrwanie do końca spotkania.
  •  Jeżeli ktoś z konkretnych powodów nie mógł uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku szkolnego zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Katechetycznego telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

ad.2.

  • Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Mogą uczestniczyć także w innych rekolekcjach, ale zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie Wydział Katechetyczny, przed ich rozpoczęciem. Po ich odprawieniu natomiast winni przedstawić odpowiednie pisemne zaświadczenie.
  • Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich proponowanych punktach programu rekolekcyjnego. Dlatego też tylko taki udział będzie odnotowywany w dokumentacji Wydziału Katechetycznego. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki
    w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

Każdy katecheta złożył następujące oświadczenie: „Zobowiązuję się sumieniu w ramach obowiązku stałej formacji uczestniczyć w spotkaniach formacyjno-katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny oraz w rekolekcjach. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że niezastosowanie się do w/w zobowiązań może być podstawą do cofnięcia misji kanonicznej.”

Terminy tegorocznych rekolekcji dla nauczycieli religii:

  • stacjonarne:

Gniezno, Klasztor sióstr Pallotynek: 10-11 czerwca 2017
i 21 – 22 sierpnia 2017

Rościnno, Dom Rekolekcyjny: 23 – 25 czerwca 2017

  • pielgrzymki:

Toruń – Pelplin, 26 – 27 czerwca 2017

Gniezno – Częstochowa, 1 – 2 lipca 2017

Szklarska Poręba (wędrowne), 5 – 9 lipca 2017

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Rekolekcje, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Formacja dydaktyczna

Każdy nauczyciel religii zobowiązany jest do ciągłego podnoszenia swoich pedagogicznych, jak i merytorycznych kwalifikacji oraz powiększania własnego warsztatu pracy. W związku z tym, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie organizuje warsztaty metodyczne dla katechetów w kilku miejscach diecezji, w: Chodzieży, Gnieźnie, Inowrocławiu,  Słupcy i Wągrowcu.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Zasady wizytacji katechetycznej

Pro memoria

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne | Dodaj komentarz