Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

Festiwal organizowany jest od roku 2009 przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatu Gnieźnieńskiego oraz
z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym
w Gnieźnie, a ostatnio z Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Festiwal ten ma charakter przeglądu twórczości religijnej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz wspólnoty „Wiara i Światło” z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wszystkie prace plastyczne są publikowane w albumach.

Tytuły dotąd wydanych albumów z pracami plastycznymi:

 1. Otoczmy troską życie (2009)
 2. Bądźmy świadkami miłości (2010)
 3. Bł. Małgorzata z Castello – patronka osób niepełnosprawnych – Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was /J 15,4/ (2011)
 4. Kościół naszym domem (2012)
 5. Być solą ziemi – być świadkiem wiary (2013)
 6. Wierzę w Syna Bożego (2014)
 7. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (2015)
 8. Nowe życie w Chrystusie: chrzest-wiara-miłosierdzie (2016)
 9. Idźcie i głoście, by być dobrym jak chleb (2017)
 10. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 4) (2018)

Druga część Festiwalu odbywała się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i polegała na prezentacji piosenek religijnych, połączonych z ruchem scenicznym, które przygotowują osoby niepełnosprawne pod kierunkiem swoich nauczycieli, wychowawców czy opiekunów. Jest też okazja, by w tym dniu obejrzeć wystawę prac plastycznych. Od roku 2017 Festiwal odbywa się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Konkursy | Dodaj komentarz

XVIII Dzień Papieski 2018 „Promieniowanie ojcostwa”

XVIII Dzień Papieski obchodzić będziemy w niedzielę,
14 października 2018 roku.
 W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic
z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 1. W bieżącym roku przeżywać będziemy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958r. papież Piusa XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28 września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia)
 2. W tym roku przeżywać też będziemy rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego– działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.
 3. Dzień Papieski będziemy też niewątpliwie przeżywać w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. „Promieniowanie ojcostwa” – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.

Zaszufladkowano do kategorii Dzień Papieski, Konkursy | Dodaj komentarz

Świadkowie Radości – List apostolski papieża Franciszka…

do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego dostępny jest na stronie: https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Evangelii Gaudium – adhortacja apostolska papieża Franciszka

Już dziś zapoznaj się z pierwszą apostolską adhortacja papieża Franciszka. Jej tekst znajduje się na stronie: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,1.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Dokument określający zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej można pobrać stąd: Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Zaszufladkowano do kategorii Formularze | Dodaj komentarz

Wzory dokumentów

Poniżej podano linki do wzorów standardowych dokumentów.

MISJA-KANONICZNA AKTUALNY FORMULARZ

wycofanie

Zobowiązanie nauczyciela religii rz.

Protokół wizytacji katechetycznej (4 strony):

Rozmowa z nauczycielem religii

obserwacja-lekcji

Rozmowa z Dyrekcją szkoły

Rozmowa-z-Proboszczem-2017

Deklaracja rodziców uczennicy/ucznia udziału w zajęciach z religii:

deklaracja rodziców dziecka udziału w lekcjach religii

 

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Formularze | Dodaj komentarz

Formacja duchowa

Permanentna formacja duchowa katechetów obejmuje:

 1. uczestnictwo w następujących spotkaniach w ciągu roku szkolnego: Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym  w ostatnią sobotę sierpnia (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych, a także księży prefektów uczących religii w placówkach oświatowych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej), Adwentowym Skupieniu Katechetycznym (dotyczy świeckich katechetów) oraz Rejonowym Spotkaniu Katechetycznym (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych oraz księży prefektów) oraz
 2. uczestnictwo w rekolekcjach (co dwa lata; dotyczy świeckich nauczycieli religii; osoby konsekrowane oraz księża mają obowiązek corocznego przeżywania rekolekcji)

ad.1.

 •  Czas trwania spotkań w ciągu roku szkolnego wynosi od 2 do 4 godzin. Oczekiwana jest zatem od wszystkich katechetek i katechetów punktualność oraz wytrwanie do końca spotkania.
 •  Jeżeli ktoś z konkretnych powodów nie mógł uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku szkolnego zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Katechetycznego telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

ad.2.

 • Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Mogą uczestniczyć także w innych rekolekcjach, ale zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie Wydział Katechetyczny, przed ich rozpoczęciem. Po ich odprawieniu natomiast winni przedstawić odpowiednie pisemne zaświadczenie.
 • Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich proponowanych punktach programu rekolekcyjnego. Dlatego też tylko taki udział będzie odnotowywany w dokumentacji Wydziału Katechetycznego. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki
  w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

Każdy katecheta złożył następujące oświadczenie: „Zobowiązuję się sumieniu w ramach obowiązku stałej formacji uczestniczyć w spotkaniach formacyjno-katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny oraz w rekolekcjach. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że niezastosowanie się do w/w zobowiązań może być podstawą do cofnięcia misji kanonicznej”.

 

Terminy rekolekcji dla nauczycieli religii w roku szkolnym 2018/2019

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA 2018
W mocy Bożego Ducha

Każda katechetka i każdy katecheta zobowiązany jest do udziału w jednym z poniższych dni skupienia w wybranym przez siebie miejscu i terminie:

 1. Inowrocław, par. pw. Chrystusa Miłosiernego – 1 grudnia 2018
 2. Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne – 8 grudnia 2018 
 3. Wągrowiec, par. pw. św. Wojciecha – 8 grudnia 2018

Dni skupienia odbędą się w godz. 10.00 – 13.00.

 

REKOLEKCJE STACJONARNE

Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2

 1. Termin (wielkopostne): 16 – 17 marca 2019

  Organizator: Wydział Katechetyczny
  Zgłoszenia: do 1 marca 2019 

 2. Termin (biblijne z warsztatami): 23 – 24 sierpnia 2019

  Organizatorzy: Wydział Katechetyczny, Dzieło Biblijne
  Zgłoszenia: do 30 czerwca 2019 

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 9.00, kończą się o godz. 17.00.
Zgłoszenia proszę kierować do Wydziału Katechetycznego Kurii ul. Łaskiego 7
tel. 61 426 21 02, wew. 302; 304 od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 14.00
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl
na warsztatach metodycznych lub na rejonowych spotkaniach katechetycznych.

 

REKOLEKCJE Z WARSZTATAMI
W KLASZTORZE SIÓSTR PALLOTYNEK W GNIEŹNIE

Gniezno, ul. Hoża 31

 1. Termin: 9 – 11 listopada 2018
  Tytuł: Od komunikacji do relacji
  Miejsce: Gniezno, ul. Hoża 31
  Organizator: Siostry Pallotynki
 2. Termin: 10 – 12 maja 2019
  Tytuł: O wartości przewyższającej perły!
  Organizator: Siostry Pallotynki
  Zgłoszenia i szczegółowe informacje: s. Kinga Skórska
  e-mail: smkingasac@wp.pl; tel. 510 262 191

 

REKOLEKCJE W DRODZE 
PIELGRZYMKA KATECHETÓW DO NIEPOKALANOWA
I WARSZAWY-WILANOWA

Termin: 14 – 16 czerwca 2019
Miejsce: Niepokalanów, Warszawa-Wilanów
Organizator: Wydział Katechetyczny

Wyjazd z Gniezna w piątek: 14 czerwca o godz. 16.00 (adresatami tej pielgrzymki są ci, którzy o tej godzinie nie mają już zajęć dydaktycznych w szkole) sprzed Katedry, ul. Łaskiego.
Powrót w niedzielę, 16 czerwca 2019 roku w godzinach wieczornych.

W programie m.in.:
zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej wWilanowie (w tym Panteonu Wielkich Polaków), Pałacu i Parku w Wilanowie oraz sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i Światowego Centrum Modlitwy o Pokój Gwiazdy Niepokalanej w Niepokalanowie.

Noclegi są zaplanowane w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie.

Zgłoszenia do 15 maja 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PIELGRZYMKA KATECHETÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Termin: 1 – 2 lipca 2019
Miejsce: Częstochowa
Organizator: Wydział Katechetyczny

Organizowany będzie wspólny wyjazd autokarem do Częstochowy z Gniezna.
Wyjazd 1 lipca z Gniezna o godz. 7.00 sprzed Katedry, ul. Łaskiego (Września,
ul. Gnieźnieńska ok. godz. 7.30, Słupca, Kościół św. Wawrzyńca, ok. 8.00).
Powrót z Częstochowy 2 lipca ok. godz. 19.00.

Zgłoszenia do 30 maja 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przypominamy, że katecheci Archidiecezji Gnieźnieńskiej
zobowiązani są do uczestnictwa w rekolekcjach co dwa lata.
Obecność na rekolekcjach będzie uznawana jedynie wtedy,
gdy katecheta uczestniczy we wszystkich punktach programu rekolekcji. 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Rekolekcje, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Formacja dydaktyczna

Każdy nauczyciel religii zobowiązany jest do ciągłego podnoszenia swoich pedagogicznych, jak i merytorycznych kwalifikacji oraz powiększania własnego warsztatu pracy. W związku z tym, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie organizuje warsztaty metodyczne dla katechetów w kilku miejscach diecezji, w: Chodzieży, Gnieźnie, Inowrocławiu,  Słupcy i Wągrowcu.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Zasady wizytacji katechetycznej

Pro memoria

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Lumen Fidei – pierwsza encyklika papieża Franciszka

Pierwsza encyklika papieża Franciszka Lumen fidei

Już dziś zapoznaj się z treścią pierwszej encykliki naszego papieża: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/encykliki-franciszek/art,5,pobierz-encyklike- lumen-fidei-za-darmo.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz