Evangelii Gaudium – adhortacja apostolska papieża Franciszka

Już dziś zapoznaj się z pierwszą apostolską adhortacja papieża Franciszka. Jej tekst znajduje się na stronie: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,1.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Dokument określający zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej można pobrać stąd: Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

Zaszufladkowano do kategorii Formularze | Dodaj komentarz

Wzory dokumentów

Poniżej podano linki do wzorów standardowych dokumentów.

MISJA-KANONICZNA AKTUALNY FORMULARZ

wycofanie

Zobowiązanie nauczyciela religii rz.

Protokół wizytacji katechetycznej (4 strony):

Rozmowa z nauczycielem religii

obserwacja-lekcji

Rozmowa z Dyrekcją szkoły

Rozmowa-z-Proboszczem-2017

Deklaracja rodziców uczennicy/ucznia udziału w zajęciach z religii:

deklaracja rodziców dziecka udziału w lekcjach religii

 

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Formularze | Dodaj komentarz

Formacja duchowa

Permanentna formacja duchowa katechetów obejmuje:

  1. uczestnictwo w następujących spotkaniach w ciągu roku szkolnego: Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym  w ostatnią sobotę sierpnia (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych, a także księży prefektów uczących religii w placówkach oświatowych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej), Adwentowym Skupieniu Katechetycznym (dotyczy świeckich katechetów) oraz Rejonowym Spotkaniu Katechetycznym (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych oraz księży prefektów) oraz
  2. uczestnictwo w rekolekcjach (co dwa lata; dotyczy świeckich nauczycieli religii; osoby konsekrowane oraz księża mają obowiązek corocznego przeżywania rekolekcji)

 

ad.1.

  •  Czas trwania spotkań w ciągu roku szkolnego wynosi od 2 do 4 godzin. Oczekiwana jest zatem od wszystkich katechetek i katechetów punktualność oraz wytrwanie do końca spotkania.
  •  Jeżeli ktoś z konkretnych powodów nie mógł uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku szkolnego zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Katechetycznego telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

ad.2.

  • Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Mogą uczestniczyć także w innych rekolekcjach, ale zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie Wydział Katechetyczny, przed ich rozpoczęciem. Po ich odprawieniu natomiast winni przedstawić odpowiednie pisemne zaświadczenie.
  • Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich proponowanych punktach programu rekolekcyjnego. Dlatego też tylko taki udział będzie odnotowywany w dokumentacji Wydziału Katechetycznego. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki
    w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

Każdy katecheta złożył następujące oświadczenie: „Zobowiązuję się sumieniu w ramach obowiązku stałej formacji uczestniczyć w spotkaniach formacyjno-katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny oraz w rekolekcjach. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że niezastosowanie się do w/w zobowiązań może być podstawą do cofnięcia misji kanonicznej.”

Terminy tegorocznych rekolekcji dla nauczycieli religii:

  • stacjonarne:

Gniezno, Klasztor sióstr Pallotynek: 10-11 czerwca 2017
i 21 – 22 sierpnia 2017

Rościnno, Dom Rekolekcyjny: 23 – 25 czerwca 2017

  • pielgrzymki:

Toruń – Pelplin, 26 – 27 czerwca 2017

Gniezno – Częstochowa, 1 – 2 lipca 2017

Szklarska Poręba (wędrowne), 5 – 9 lipca 2017

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Rekolekcje, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Formacja dydaktyczna

Każdy nauczyciel religii zobowiązany jest do ciągłego podnoszenia swoich pedagogicznych, jak i merytorycznych kwalifikacji oraz powiększania własnego warsztatu pracy. W związku z tym, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie organizuje warsztaty metodyczne dla katechetów w kilku miejscach diecezji, w: Chodzieży, Gnieźnie, Inowrocławiu,  Słupcy i Wągrowcu.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Zasady wizytacji katechetycznej

Pro memoria

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne | Dodaj komentarz

Lumen Fidei – pierwsza encyklika papieża Franciszka

Pierwsza encyklika papieża Franciszka Lumen fidei

Już dziś zapoznaj się z treścią pierwszej encykliki naszego papieża: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/encykliki-franciszek/art,5,pobierz-encyklike- lumen-fidei-za-darmo.html

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka | Dodaj komentarz