kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Nowe podręczniki do nauczania religii od 1 września 2020

Nowa Podstawa Programowa i Nowy Program Nauczania Religii będzie obowiązywać od 1 września 2020 roku, szczegóły pod poniższym linkiem:
Nowa Podstawa i Nowy Program – edycja

Oferta nowych podręczników do nauczania religii, które będą obowiązywać od 1 września 2020 roku znajduje się w poniżej zamieszczonej prezentacji Katarzyny Pastusiak – doradcy metodycznego ODN w Pile oraz na stronach internetowych wydawnictw:

Prezentacja nowego programu oraz nowych podręczników trzech wydawnictw, wraz z numerami programów na poszczególne etapy edukacyjne:

Wdrażanie-nowej-podstawy-programowej

ŚWIĘTY WOJCIECH:

Nowe podręczniki

Podręczniki do nauczania religii wydawnictwo Święty Wojciech

Zaproszenie i link do obejrzenia filmu – Nowe podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha

JEDNOŚĆ:

Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność 2018 NOWE

Tytuły i numery nowego programu i nowych podręczników

Podręczniki do nauczania religii wydawnictwo Jedność

WAM:

Tytuły i numery nowego programu i nowych podręczników

Podręczniki do nauczania religii wydawnictwo WAM

Nowe podręczniki do nauczania religii będą wprowadzane sukcesywnie: w roku szkolnym 2020/2021  w przedszkolnych grupach sześciolatków,
w klasach pierwszych i piątych szkół podstawowych oraz w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych.