kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Olimpiada Teologii Katolickiej 2021/2022

ETAPY OLIMPIADY
– etap szkolny przeprowadzany w szkołach: 17 listopada 2021, godz. 11.00
– etap diecezjalny przeprowadzany w diecezjach: 9 marca 2022
– etap ogólnopolski przeprowadzany w Płocku: 31 marca – 2 kwietnia 2022

 

Katechetów i księży prefektów z ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału szkoły ponadpodstawowej w Olimpiadzie do 15 października 2021 pocztą lub e-mailem do Wydziału Katechetycznego w Gnieźnie (ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno, e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl). W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

– pełna nazwa szkoły i jej dokładny adres,
– nazwisko i imię oraz numer tel. komórkowego i e-mail katechety.
Testy i pozostałe informacje zostaną przesłane tylko zgłoszonym szkołom. Wykaz obowiązującej literatury na poszczególne etapy na: www.otk.pl