kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Rekolekcje 2021/2022

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW 2022

REKOLEKCJE STACJONARNE

Termin I: 4-5 czerwca 2022,
Termin II:  27 – 28
czerwca 2022 roku

Miejsce: Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, u. Seminaryjna 2

Organizator: Wydział Katechetyczny

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 9.00 w pierwszym dniu i trwają do około godz. 21.30, a kończą się drugiego dnia około godz. 16.00.

Zgłoszenia (I termin: do 20 maja 2022; II termin: do 10 czerwca 2022): w Wydziale Katechetycznym Kurii ul. Łaskiego 7, tel. 61 426 21 02, wew. 302; 304 od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 14.00; e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl, na warsztatach metodycznych lub na adwentowych dniach skupienia.