kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Szkolenia/warsztaty dla nauczycieli religii

 • Doradca metodyczny nauczycieli religii Marzenna Kubiak zaprasza  do udziału w warsztatach pt. Jak dbać work life balance?
  Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie, ul. B. Chrobrego 23, s. 32, w dniu 18 maja 2022 r. Rozpoczęcie o godz. 16.00. Rejestracja poprzez zgłoszenie mailowe na adres: doradca.kubiak@odnpoznan.pl do 16.05.2022 r.

———————–

 • Doradca metodyczny nauczycieli religii Katarzyna Pastusiak zaprasza na szkolenia online dla nauczycieli kończących staże. Zgłoszenia: k.pastusiak@cdn.pila.pl   Należy wskazać o które szkolenie chodzi.

09.05.22r. o godz. 19.00 Jak dobrze zakończyć staż i zostać nauczycielem kontraktowym.

10.05.22r. o godz. 19.00 Jak dobrze zakończyć staż i zostać nauczycielem mianowanym.

11.05.22r. o godz. 19.00 Jak dobrze zakończyć staż i zostać nauczycielem dyplomowanym.

19.05.22r. o godz. 19.00 Herbatka z awansem –  spotkanie dla osób, które kończą staże oraz opiekunów stażu.

———————————

WEBINARIA WAM

I

 • 16.05.2022, o godz. 18.00, Webinarium Wydawnictwa WAM:

Temat: Dlaczego warto pracować z podręcznikami Wydawnictwa WAM? Jak zmienić podręcznik do nauki religii? Prezentacja nowego podręcznika do klasy 3.

Webinarium prowadzi: Aleksandra Bałoniak – nauczycielka religii z 30 letnim stażem pracy w szkołach ponadpodstawowych. Przez 19 lat zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Katecheta”, autorka podręczników, projektów edukacyjnych i pomocy metodycznych do nauki religii. Członek honorowy Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Członek zespołu ekspertów ds. opracowania nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz nowego programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach  (2015-2018).

Adresaci webinarium:

 • nauczyciele religii pracujący w klasach 1-4;
 • nauczyciele, którzy korzystają z podręczników Wydawnictwa WAM;
 • nauczyciele, którzy chcieliby rozpocząć pracę z podręcznikami Wydawnictwa WAM.

Podczas webinarium:

 • dowiesz się czym powinien wyróżniać się podręcznik, aby był skutecznym narzędziem dydaktycznym;
 • poznasz funkcje podręcznika w procesie dydaktycznym;
 • poznasz kryteria decydujące o wyborze podręcznika;
 • poznasz cechy dobrego podręcznika;
 • dowiesz się kiedy podręcznik motywuje do samokształcenia;
 • ocenisz, czy pracujesz z właściwym podręcznikiem;
 • dowiesz się dlaczego warto korzystać z podręczników Wydawnictwa WAM;
 • dowiesz się co wyróżnia podręcznik do klasy III Wydawnictwa WAM od innych podręczników do religii wydawanych w Polsce?

Zapisy na webinarium: https://forms.gle/eC6XwyB6Zq4bNyu99

Więcej informacji: https://nowe.katechizmy.pl/webinaria-wydawnictwa-wam-dla-katechetow-i-nauczycieli-2021-2022/

 

II

 • 17.05.2022, o godz. 18.00,  Webinarium Wydawnictwa WAM:

Temat: Po co podręcznik do religii. Zbędny czy niezbędny? Praca z podręcznikiem, jako metoda zainteresowania i aktywizacji uczniów?

Webinarium poprowadzą: Teresa Czarnecka – wieloletnia katechetka i nauczycielka matematyki, edukatorka w zakresie nauczania religii, współautorka podręczników do religii Wydawnictwa WAM, m.in. serii „W drodze do Wieczernika”, „Odsłonić twarz Chrystusa” oraz najnowszych: „Wierzę w Boga” i „Słuchaj, mój ludu”.

Magdalena Hutyra OV – od kilkunastu lat jest katechetką w diecezji Bielsko-Żywieckiej, pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klasach I-VIII; współautorka podręczników do religii Wydawnictwa WAM z serii „Słuchaj, mój ludu”.

 Adresaci:

 • nauczycieli religii w klasach 5-8;
 • doradcy metodyczni w zakresie katechezy w szkole.

Opis webinarium:

 • prezentacja pracy z podręcznikami WAM w klasach 5-8;
 • metody pracy z tekstem oraz z materiałem ilustracyjnym;
 • aktywizacja uczniów za pomocą pytań i zadań;
 • rola żartu na lekcji religii;
 • korelacja międzyprzedmiotowa.

Zapisy na webinarium: https://forms.gle/1MoWDPe9Q8CJVfHE7

Więcej informacji: https://nowe.katechizmy.pl/webinaria-wydawnictwa-wam-dla-katechetow-i-nauczycieli-2021-2022/