kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Szkolenia online i materiały do pobrania Stowarzyszenia Natan

Prezentujemy ofertę szkoleń online i katechetyczne materiały do pobrania Stowarzyszenia Pedagogów Natan:

1)      E-KADEMIA PROFESJONALNEGO KATECHETY

Oferta E-kademii obejmuje:

·         Kilkanaście szkoleń e-learningowych (zaświadczenia wystawia Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty);

·         Bezpłatne materiały (m.in. cykle katechez video) udostępnione przez gości zaproszonych do E-kademii, aby podzielili się swoimi pasjami;

E-kademia posiada patronat Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezjalnej w Lublinie oraz Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

2)      SERWIS KATECHETYCZNY NATAN

W serwisie tym można m.in. znaleźć aktualne informacje o wydarzeniach i publikacjach katechetycznych oraz zapoznać się z blogami prowadzonymi przez katechetów.  

3)      INTERNETOWA BIBLIOTEKA NATAN

W bibliotece jest w tej chwili ponad 7 tys. plików. Tworzą ją materiały umieszczane tam przez katechetów. Są to scenariusze lekcji, prezentacje, scenariusze jasełek itd. Korzysta z Biblioteki ponad 30 tys. osób.