kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

XIV Archidiecezjalny Konkurs Biblijny 2020 – rozstrzygnięty

Po raz kolejny młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych archidiecezji gnieźnieńskiej została zaproszona do udziału w Archidiecezjalnym Konkursie Biblijnym, organizowanym od czternastu lat przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W roku szkolnym 2020/2021 temat biblijnego konkursu brzmiał tak jak temat roku duszpasterskiego, czyli: „Eucharystia – Wielka Tajemnica wiary”.
Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku musiała się jednak zmienić forma konkursu. Zamiast testu pisemnego organizatorzy zaproponowali biblijny konkurs fotograficzno-literacki. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii i napisanie eseju na podstawie biblijnych fragmentów ukazujących teologię Eucharystii- jako Wielkiej Tajemnicy wiary. Uczestnicy konkursu w swoich pracach fotograficznych i literackich wykazała się głęboką, niezwykle dojrzałą refleksją w odniesieniu do biblijnych perykop. Ich teksty są wyrazem duchowości, czerpiącej siłę z sakramentu Eucharystii. Niektórzy autorzy prac nawiązywali do sytuacji panującej pandemii, inni z kolei do trudnych doświadczeń życiowych swoich kolegów.
Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz przyznała dodatkowo dwa wyróżnienia.

Laureaci:


I miejsce: Sandra Chmielewska
uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
,
katecheta: pani Agnieszka Silecka

 

II miejsce: Patryk Gumienny
uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie,

katecheta: pani Mariola Michalska

 

III miejsce: Oskar Smykowski
uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie
,
katecheta: pani Mariola Michalska

Wyróżnienia:

Julia Pietrzak
uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie
,
katecheta: pani Halina Kowalska

Julia Lipińska
uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu
,
katecheta: pani Aneta Romanowska
Gratulujemy!