kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Informacja o warsztatach metodycznych (stacjonarnych) 4 i 6 marca 2021 roku

Informujemy, że zaplanowane w formie stacjonarnej warsztaty metodyczne Praca na lekcji religii z dzieckiem autystycznym 4 marca 2021 roku  oraz Wiklina krok po kroku  6 marca 2021 roku ze względu na obecną sytuację epidemiczną, zostały zaplanowane na  nowy rok szkolny,  wrzesień-październik 2021.

Aktualne terminy będą opublikowane w nowym, sierpniowym Biuletynie Katechetycznym 2021 oraz na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.