kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Sympozjum o bł. Edmundzie Bojanowskim, Poznań 22 czerwca 2024.

Człowiek na drogach wiary. Katechizm według błogosławionego Edmunda BojanowskiegoPrzewodnik w wychowaniu do  dialogu z Bogiem, dla rodziców, katechetów i grup duszpasterskich.

Organizatorami Sympozjum, odbywającego się pod patronatem honorowym metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, są Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Sympozjum, ze względu na podejmowaną tematykę skierowane jest przede wszystkim do rodziców, katechetów i grup duszpasterskich. Jednak zapraszamy także osoby, które są zainteresowane życiem i działalnością bł. Edmunda oraz poszukują nowych sposobów i form wychowania dzieci i młodzieży w miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Głównym celem sympozjum jest prezentacja Katechizmu według błogosławionego Edmunda, który został przygotowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zawiera on propozycje bł.  Edmunda dotyczące integralnego rozwoju człowieka. Ponadto zostanie przedstawiona duchowa sylwetka bł. Edmunda, szczególnie jego wiara, która była fundamentem jego działalności. Zapoznamy się też z nowym spojrzeniem na bł. Edmunda jako prekursora katechezy dla dorosłych.

Szczegóły wydarzenia na plakacie. Dostępny poniżej:
Plakat_EB_2

Sympozjum będzie dostępne on-line. Link do sympozjum będzie dostępny na stronie www.teologia.amu.edu.pl.