kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Konkurs Misyjny „50 lat Świętowojciechowych Misjonarzy 1974-2024”

Regulamin konkursu misyjnego

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych archidiecezji gnieźnieńskiej:

„50 lat posługi Świętowojciechowych Misjonarzy (1974-2024)”

REGULAMIN konkursu dostępny pod poniższym linkiem:

KONKURS REGULAMIN

 

PLAKAT informujący o konkursie do pobrania:

plakat 50 lat