Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny 2016

Inauguracja roku szkolnego we wspólnocie katechetek i katechetów archidiecezji gnieźnieńskiej odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia 2016 roku.

O godz. 9.00 rozpocznie się w Bazylice Prymasowskiej Eucharystia pod przewodnictwem Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski.

Po mszy świętej dalszy ciąg spotkania odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym (budynek Seminarium Duchownego)
w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2. Przewidywane zakończenie: ok. godz. 12.30.

Udział księży, osób świeckich i zakonnych uczących religii na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej jest obowiązkowy.

Narodowa Pielgrzymka Katechetów

Z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski odbędzie się 24 września 2016 roku Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna.

Program:

Bazylika Prymasowska:

godz. 11.00 – konferencja pt.: U źródeł katechezy, czyli
w miejscu, gdzie zaczęła się przed tysiącem z górą lat katecheza na polskiej ziemi 

godz. 11.40-12.00  – przygotowanie do Mszy Świętej

godz. 12.00  – Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski

Plac św. Wojciecha:

od ok. godz. 13.30 (po Mszy Świętej) – posiłek z kuchni polowej, herbata/kawa/ciastko,
kiermasz pomocy katechetycznych,
koncert orkiestry dętej.

Katechetki i katecheci zgłaszają swój udział w Pielgrzymce
w Wydziałach Katechetycznych diecezji, na terenie których pracują. 

 

 

 

 

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny – ANIOŁ STRÓŻ

Pomysłodawcą konkursu plastycznego jest p. Joanna Siemianowska, nauczycielka Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu, który początkowo był przeprowadzany tylko wśród uczniów tejże szkoły. Od 2014 roku natomiast objął swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a od 2015 r. także przedszkolaków.

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Co anioły robią w niebie? Czytaj więcej

Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

organizowany jest od roku 2009 przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatu Gnieźnieńskiego oraz z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Festiwal ten ma charakter przeglądu twórczości religijnej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz wspólnoty „Wiara i Światło” z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Wszystkie prace plastyczne są publikowane w albumach. Jak dotąd pięć pierwszych albumów z pracami plastycznymi zostało wydanych dzięki finansowemu wsparciu Diecezji Magdeburg,  a dwa ostatnie również dzięki dofinansowaniu przez Wydawnictwo KRD Bydgoszcz oraz licznych darczyńców. 

Tytuły dotąd wydanych albumów z pracami plastycznymi:

  1. Otoczmy troską życie (2009)
  2. Bądźmy świadkami miłości (2010)
  3. Bł. Małgorzata z Castello – patronka osób niepełnosprawnych – Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was /J 15,4/ (2011)
  4. Kościół naszym domem (2012)
  5. Być solą ziemi – być świadkiem wiary (2013)
  6. Wierzę w Syna Bożego (2014)
  7. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (2015)
  8. Nowe życie w Chrystusie: chrzest-wiara-miłsoierdzie (2016)

Druga część Festiwalu odbywa się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i polega na prezentacji piosenek religijnych, połączonych z ruchem scenicznym, które przygotowują osoby niepełnosprawne pod kierunkiem swoich nauczycieli, wychowawców czy opiekunów. Jest też okazja, by w tym dniu obejrzeć wystawę prac plastycznych.

Katecheci na warsztatach przed Jubileuszem Miłosierdzia

Zakończył się cykl warsztatów metodycznych, podczas których katecheci archidiecezji gnieźnieńskiej przygotowywali się do zbliżającego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.  Spotkaniom towarzyszyło hasło „Miłosierni jak Ojciec. O czternastu uczynkach na lekcjach religii w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia”.
Warsztaty odbywały się od września do listopada w pięciu rejonach: Chodzieży (parafia pw. św. Floriana), Inowrocławiu (parafia pw. św. Krzyża), Gnieźnie (PWSD), Słupcy (parafia pw. św. Wawrzyńca) i Wągrowcu (parafia pw. św. Wojciecha). Spotkania zgromadziły zainteresowanych świeckich i zakonnych katechetów, jak również kapłanów uczących religii. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z treścią papieskiego dokumentu, „Misericordiae vultus”, tekstami biblijnymi ukazującymi miłosierne oblicze Jezusa, rozważali wymowę jubileuszowego logo, jak również przybliżony został im zaktualizowany komentarz teologiczny do uczynków miłosiernych. Podczas pracy w grupach uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak najpierw samemu przeżyć ten szczególny czas Jubileuszu, a następnie, jak przekazywać katechizowanym prawdę o Bożym miłosierdziu. Ponadto jakie podjąć działania w szkole i parafii w Roku Miłosierdzia, na co zwrócić uwagę przy omawianiu uczynków miłosiernych, czy jak prowadzić dzieci i młodzież do „zbawicielowych zdrojów miłosierdzia” (por. Jan Paweł II, Dives in Misericordia 13), czyli sakramentu pojednania i Eucharystii. Podczas ćwiczeń katecheci tworzyli wspólnie „apteczkę pierwszej pomocy miłosiernej” i „dzienniczek miłosierdzia”. W historii św. Marcina odkrywali prawdę, że „dzielenie może łączyć”. Niewątpliwie ubogacającym akcentem była prezentacja krótkich utworów poetyckich, napisanych przez uczestników warsztatów. Utwory te nawiązywały do przewodniej myśli Jubileuszu: „Miłosierni jak Ojciec”. W tekstach tych katecheci podzielili się tym, co dla nich znaczą te słowa, jak je przeżywają i rozumieją. Czy udział ponad stuosobowej grupy katechetek i katechetów zaowocuje ciekawymi propozycjami, projektami czy innymi inicjatywami katechetycznymi, podjętymi w szkołach i parafiach na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej? Czas pokaże. Warsztaty przygotowała i prowadziła dr Teresa Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
Na zdjęciach: katecheci podczas warsztatów metodycznych w parafii św. Wojciecha w Wągrowcu.

Digital StillCameraDigital StillCamera

Olimpiada Teologii Katolickiej

XXVII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej, pod hasłem: Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca  przygotowywana przez diecezję lubelską, w roku szkolnym 2016/2017.

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej

Wydział ds. Wychowania Katolickiego
Kurii Archidiecezji Lubelskiej
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
tel. 81 532 25 46,
e-mail: olimpiada@diecezja.lublin.pl
www.otk.pl

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej
Wydział Katechetyczny

Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
ul. Kanc. J. Łaskiego 7
62-200 Gniezno
tel. 61 4262102 wew. 302 / 304
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl

 

Światowe Dni Młodzieży – szansą i zadaniem

ŚDM 2016 są konkretnym wezwaniem do działania dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla katechetek i katechetów świeckich, zakonnych oraz księży prefektów, pracujących w placówkach oświatowych. Istotne jest zatem, aby każdy katechizujący: modlił się w intencji ŚDM, promował ideę ŚDM w ramach szkolnego nauczania religii oraz zachęcał młodych do zaangażowania się w tzw. wolontariat ŚDM.

Czytaj więcej