XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Etap szkolny Olimpiady Teologii Katolickiej należy przeprowadzić
7 grudnia 2016 roku. Testy i formularz protokołu etapu szkolnego został wysłany do nauczycieli religii, którzy zgłosili udział szkoły w Olimpiadzie.

Etap diecezjany odbędzie się 12 stycznia 2017 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie o godz. 9.30. Planowane zakończenie ok. godz. 12.00.

Adwentowy Dzień Skupienia 2016

adresowany jest do wszystkich świeckich nauczycieli religii, pracujących w placówkach oświatowych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.
Odbędzie się on w godz. 10.00 – 14.00  w następujących rejonach:

 • LĄD nad Wartą, Seminarium Duchowne Księży Salezjanów:  26 listopada 2016
 • ROŚCINNO, Dom Rekolekcyjny: 26 listopada 2016
 • INOWROCŁAW, par. pw. Ducha Świętego: 3 grudnia 2016
 • GNIEZNO, Centrum Edukacyjno-Formacyjne: 3 grudnia 2016

Katecheci zobowiązani są do udziału w jednym z powyższych spotkań, w wybranym przez siebie terminie i miejscu.

Wyniki finału Konkursu Biblijnego i test finałowy

W finale X Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej Miłosierni jak Ojciec, który odbył się 17 listopada 2016 roku wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce – Jakub Sucharski z Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu, którego do konkursu przygotowywała katechetka Maria Głowska

II miejsce – Mateusz Łopaciński z Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu, którego do konkursu przygotowywał ks. Marcin Łojko

III miejsce – Klaudiusz Zdrojewski z Gimnazjum w Kłecku, który do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem ks. Damiana Woźniaka

Kolejne miejsca zajęły dwie uczennice:

IV miejsce – Anna Waliszka z Zespołu Szkół w Nekli, przygotowująca się do konkursu pod kierunkiem ks. Waldemara Czarneckiego

V miejsce – Wiktoria Witucka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie, którą do konkursu przygotowała katechetka Beata Wachowska.

GRATULUJEMY! Poniżej zamieszczamy test finałowy z kluczem odpowiedzi:

e-iii-kwgb-2016

Fotorelacja na: www.archidiecezja.pl

 

Wyniki etapu rejonowego Konkursu Biblijnego

Wyniki etapu rejonowego Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej „Miłosierni jak Ojciec” zamieszczone są pod poniższymi linkami.

chodziez

gniezno

inowroclaw

strzalkowo-lista

Poniżej zamieszczamy też listę finalistów Konkursu Biblijnego
(imię i nazwisko oraz uzyskane punkty  z testu etapu rejonowego, maks. ilość punktów: 40). Gratulujemy!

Dobrochna Marchwiak 39

Klaudia Bidzińska 39

Wiktor Nowacki 38

Wiktoria Witucka 38

Dorota Świderska 37

Faustyna Ślugaj 36

Mateusz Bachora 36

Małgorzata Sulej 36

Anna Waliszka 36

Bożena Stolarz 35

Klaudiusz Zdrojewski 35

Miłosz Rogalski 35

Jakub Sucharski 35

Mateusz Łopaciński 35

Jakub Kołaczyk 34

Finał Konkursu Biblijnego rozpocznie się 17 listopada 2016
o godz. 9.30 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym
w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2.
Będzie on składał się z dwóch części: pisemnej (test) oraz z ustnej dla pięciu uczestników, którzy uzyskają najwięcej punktów z testu. Planowane zakończenie ok. godz. 12.30.

Test etapu rejonowego X Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej

Poniżej zamieszczamy test etapu rejonowego wraz z kluczem odpowiedzi Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej „Miłosierni jak Ojciec”. Wyniki tego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej w terminie nieprzekraczającym 7 listopada br. Finał dla najlepszej „Piętnastki” odbędzie się 17 listopada w godz. 9.30 -12.30 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2.

e-ii-kwbg-2016-etap-rejonowy

Warsztaty metodyczne 2016/2017

GNIEZNO

Dwa sekrety i trzy filary skutecznego przygotowania do bierzmowania
4 października 2016, godz. 16.00-19.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – założyciel i członek Stowarzyszenia Pedagogów Natan, proboszcz par. pw. MB Pocieszycielki Strapionych
w Winnicy (Diecezja Płocka),
Empatia i asertywność na lekcjach religii – inspiracje metodyczne
12 października 2016, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Questing i sketchnoting w edukacji i formacji religijnej uczniów
20 października 2016, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
dr Teresa Kowalczyk

 

Zakręcone Święta – wykonanie kartek świątecznych techniką quillingu na igle, na grzebieniu oraz huskingu
 należy zabrać nożyczki i klej „Magik” lub wikol
5 listopada 2016, I grupa w godz. 10.00-13.00, II grupa w godz. 13.00-16.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
mgr Aleksandra Cieszyńska, mgr Agata Wilczewska

 

Idźcie i nauczajcie... Wykorzystanie katechizmu Youcat na lekcjach religii
16 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami z sercem”
27 lutego 2017, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna
dr Teresa Kowalczyk

 

Ona i on w Biblii
18 marca 2017, godz. 9.00-12.30
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna
ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr Piotr Waszak, dr Teresa Kowalczyk

 

Wielkanocne jajko jako symbol w kulturze, codzienności, religii – ludowe, tradycyjne i sposoby zdobienia
25 marca 2017, I grupa: godz. 10.00-13.00; II grupa: 13.00-16.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna
mgr Aleksandra Cieszyńska, mgr Agata Wilczewska

INOWROCŁAW

Questing i sketchnoting w edukacji i formacji religijnej uczniów
25 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. Zwiastowania NMP, Dom Parafialny „Zwiastun”
dr Teresa Kowalczyk

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami
z sercem”
7 marca 2017, godz. 16.00-18.00
par. pw. Zwiastowania NMP, Dom Parafialny „Zwiastun”
dr Teresa Kowalczyk

SŁUPCA

Empatia i asertywność na lekcjach religii – inspiracje metodyczne
konferencja metodyczna
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół i przedszkoli
19 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 3
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami z sercem”
8 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 3
dr Teresa Kowalczyk

 

Przyjaciele Pana Boga – tworzenie scenariuszy zajęć w oparciu
o wybrane teksty biblijne
23 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 3
mgr lic. Marzenna Kubiak

WĄGROWIEC

Empatia i asertywność na lekcjach religii – inspiracje wychowawcze
5 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wojciecha, Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami z sercem”
7 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wojciecha, Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1
dr Teresa Kowalczyk

CHODZIEŻ

Questing i sketchnoting w edukacji i formacji religijnej uczniów
17 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Floriana, ul. Kościelna 8
dr Teresa Kowalczyk

 

Podziękowanie – Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna 24 września 2016

Wszystkim uczestnikom Narodowej Pielgrzymki Katechetów
do Gniezna z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski dziękujemy
za obecność.

Dyrektorom Wydziałów Katechetycznych dziękujemy za dobrą współpracę i zorganizowanie wyjazdu do Gniezna.

Za wsparcie w organizacji pielgrzymki dziękujemy:
Jednostce Wojskowej z Powidza, Urzędowi Miejskiemu w Gnieźnie, gnieźnieńskiej Powiatowej Komendzie Policji, Powiatowej Straży Pożarnej z Gniezna, Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, gnieźnieńskiej Straży Miejskiej, Spółce z o. o. „Urbis”, Prymasowskiemu Wyższemu Seminarium Duchownemu, wolontariuszom – uczennicom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, wydawnictwom katechetycznym oraz katechetom świeckim, siostrom zakonnym i kapłanom archidiecezji gnieźnieńskiej.

Za oprawę muzyczną dziękujemy:  Orkiestrze Dętej z Obornik Wielkopolskich pod dyrekcją Krzysztofa Warguły oraz Chórowi im. św. Ojca Pio z Gniezna pod dyrekcją Andrzeja Jorasa.

Relacja video i fotograficzna z Jubileuszowej Pielgrzymki Katechetów na:

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/katecheci_w_gnieznie_video.html

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się w Gnieźnie w Roku Jubileuszowym
w tak licznej wspólnocie katechetycznej.

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny – ANIOŁ STRÓŻ

Pomysłodawcą konkursu plastycznego jest p. Joanna Siemianowska, nauczycielka Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu, który początkowo był przeprowadzany tylko wśród uczniów tejże szkoły. Od 2014 roku natomiast objął swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a od 2015 r. także przedszkolaków.

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Co anioły robią w niebie? Czytaj więcej

Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

organizowany jest od roku 2009 przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatu Gnieźnieńskiego oraz z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Festiwal ten ma charakter przeglądu twórczości religijnej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz wspólnoty „Wiara i Światło” z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Wszystkie prace plastyczne są publikowane w albumach. Jak dotąd pięć pierwszych albumów z pracami plastycznymi zostało wydanych dzięki finansowemu wsparciu Diecezji Magdeburg,  a dwa ostatnie również dzięki dofinansowaniu przez Wydawnictwo KRD Bydgoszcz oraz licznych darczyńców. 

Tytuły dotąd wydanych albumów z pracami plastycznymi:

 1. Otoczmy troską życie (2009)
 2. Bądźmy świadkami miłości (2010)
 3. Bł. Małgorzata z Castello – patronka osób niepełnosprawnych – Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was /J 15,4/ (2011)
 4. Kościół naszym domem (2012)
 5. Być solą ziemi – być świadkiem wiary (2013)
 6. Wierzę w Syna Bożego (2014)
 7. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (2015)
 8. Nowe życie w Chrystusie: chrzest-wiara-miłsoierdzie (2016)

Druga część Festiwalu odbywa się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i polega na prezentacji piosenek religijnych, połączonych z ruchem scenicznym, które przygotowują osoby niepełnosprawne pod kierunkiem swoich nauczycieli, wychowawców czy opiekunów. Jest też okazja, by w tym dniu obejrzeć wystawę prac plastycznych.

Dziewiąty Festiwal 2017 odbędzie się w Roku św. Brata Alberta, dlatego też jego tematem będzie: Święty Brat Albert Chmielowski – dobry jak chleb.