Wzory dokumentów do pobrania

Poniżej podano linki do wzorów standardowych dokumentów.

MISJA-KANONICZNA AKTUALNY FORMULARZ

wycofanie

Zobowiązanie nauczyciela religii rz.

Protokół wizytacji katechetycznej (4 strony):

Rozmowa z nauczycielem religii

obserwacja-lekcji

Rozmowa z Dyrekcją szkoły

Rozmowa-z-Proboszczem-2017

Deklaracja rodziców uczennicy/ucznia udziału w zajęciach z religii:

deklaracja rodziców dziecka udziału w lekcjach religii

Zaszufladkowano do kategorii Formularze | Dodaj komentarz

XVII Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny 2018

to organizowane od 2002 roku spotkanie sióstr zakonnych, osób świeckich i kapłanów, uczących religii w szkołach i przedszkolach Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  Eucharystia w gnieźnieńskiej Katedrze oraz spotkanie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie stanowią uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego we wspólnocie osób zaangażowanych w dzieło szkolnej katechizacji.

Kolejny Dzień Katechetyczny, rozpoczynający rok szkolny 2018/2019, odbędzie się  w 25 sierpnia 2018 roku w godz. 9.00-12.00. Początek w Bazylice Prymasowskiej – Eucharystia. Następnie przejście do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Dzień Katechetyczny, Formacja katechetów | Dodaj komentarz

REKOLEKCJE 2018

REKOLEKCJE STACJONARNE 2018:

 Miejsce: Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne,ul. Seminaryjna 2:

 • I Termin: 3 – 4 marca 2018
  Organizator: Wydział Katechetyczny
 • II Termin (biblijne z warsztatami): 9 – 10 czerwca 2018
  Organizator: Wydział Katechetyczny, Dzieło Biblijne

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 9.00, kończą się o godz. 17.00.

Zgłoszenia: I termin do 25 lutego, II termin do 30 maja w Wydziale Katechetycznym.

REKOLEKCJE W DRODZE 2018:

 • PIELGRZYMKA KATECHETÓW DO UJŚCIA, SKRZATUSZA I GÓRKI KLASZTORNEJ

Miejsce: Ujście – Skrzatusz  – Górka Klasztorna
Termin: 16 – 17 czerwca 2018
Organizator: Wydział Katechetyczny

Wyjazd z Gniezna o godz. 7.00 sprzed katedry, ul. Łaskiego. Zgłoszenia (należy podać adres, PESEL, nr tel. kom.) w Wydziale Katechetycznym do 15 maja 2018. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • REKOLEKCJE WĘDROWNE W GÓRACH STOŁOWYCH

Miejsce: Wambierzyce i okolice
Termin:  28 czerwca – 2 lipca 2018
Organizator: Wydział Katechetyczny
Wyjazd o godz. 8.00 z Gniezna, sprzed katedry, ul. Łaskiego. Zgłoszenia (należy podać adres, PESEL, nr tel. kom.) w Wydziale Katechetycznym do 15 maja 2018. Decyduje kolejność zgłoszeń

 • PIELGRZYMKA KATECHETÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Miejsce: Częstochowa
Termin: 1 – 2 lipca 2018
Organizator: Wydział Katechetyczny
Wyjazd z Gniezna o godz. 7.00 sprzed katedry, ul. Łaskiego. Zgłoszenia (należy podać adres, PESEL, nr tel. kom.) w Wydziale Katechetycznym do 15 maja 2018. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Formacja katechetów, Rekolekcje | Dodaj komentarz

Spotkania rejonowe 2018

Tegoroczne formacyjno-metodyczne spotkania rejonowe dla świeckich nauczycieli religii i sióstr zakonnych, uczących w placówkach oświatowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędą się
w godz. 16.00-18.00 w następujących terminach i miejscach:
Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne,  11 kwietnia 2018 
Chodzież, par. pw. św. Floriana, 12 kwietnia 2018
Kleczew, par. pw. św. Andrzeja Apostoł,a  16 kwietnia 2018
Inowrocław, par. pw. Chrystusa Miłosiernego,  17 kwietnia 2018.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Formacja katechetów, Spotkania Rejonowe | Dodaj komentarz

Archidiecezjalny Konkurs z okazji 600-Lecia Prymasostwa w Polsce

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS Z OKAZJI 600-LECIA PRYMASOSTWA  Prymasostwo w Polsce wczoraj i dziś
 1. Organizator:  Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
 1. Patronat honorowy: Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Konkursy | Dodaj komentarz

XXVIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Olimpiada Teologii Katolickiej
INFORMACJE XXVIII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ Łódź 2018 Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka

Poniżej zamieszczamy test etapu diecezjalnego wraz z kluczem odpowiedzi XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się 7 marca 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, w Gnieźnie. Zwycięzcom gratulujemy!

2018-2-pytania

2018-2-klucz

Punktacja Etapu Diecezjalnego 2018:

Etap diecezjalny PUNKTY

 1. DANE TELEADRESOWE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej Kuria Metropolitalna w Łodzi
Wydział Katechetyczny
 1. Ks. I. Skorupki 3 90-458 Łódź tel.:  (42) 66 48 756; (42) 66 48 753; 609 102 553;  fax.: (42) 66 48 758;   e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl Strona internetowa: www.otk.pl
II ETAPY OLIMPIADY
etap szkolny                        przeprowadzany w szkołach, w dniu 29 listopada 2017
etap diecezjalny     przeprowadzany w diecezjach, w dniu 7 marca 2018
etap ogólnopolski    przeprowadzany w Łodzi, w dniach 5 – 7 kwietnia 2018
NAGRODY etapu diecezjalnego
 I miejsce: tablet, dyplom, II miejsce: głośniki bezprzewodowe, dyplom III miejsce: słuchawki bezprzewodowe, dyplom.
Każda uczestniczka i uczestnik etapu diecezjalnego otrzyma pamiątkę udziału.
ETAP DIECEZJALNY odbędzie się 7 marca 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym
w Gnieźnie, o godz. 10.00.
Katechetów i księży prefektów z ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ prosimy
o przesłanie zgłoszenia udziału szkoły ponadgimnazjalnej w Olimpiadzie do 20 października 2017 pocztą lub e-mailem do Wydziału Katechetycznego w Gnieźnie (ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno, e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl) W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
– pełna nazwa szkoły i jej dokładny adres,
– nazwisko i imię oraz numer tel. komórkowego i e-mail katechety.
Testy i pozostałe informacje zostaną przesłane tylko zgłoszonym szkołom. Wykaz obowiązującej literatury na poszczególne etapy na: www.otk.p
 
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Konkursy, OTK | Dodaj komentarz

Katechezy na XVII Dzień Papieski „Idźmy naprzód z nadzieją”, 8. X 2017

Scenariusze lekcji religii z okazji XVII Dnia Papieskiego 2017 można pobrać pod poniższym linkiem:

Katechezy

Więcej o Dniu Papieskim 2017

Do pobrania

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Dzień Papieski | Dodaj komentarz

Informacja w sprawie deklaracji rodziców o udziale w zajęciach z religii

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 26 sierpnia 2017 r.
w sprawie deklaracji o udziale w zajęciach z religii 

 Wobec pojawiających się informacji związanych z organizowaniem zajęć z nauczania religii w szkołach, w szczególności ze zbieraniem deklaracji o uczęszczaniu na lekcje religii, przypominamy co następuje:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.):

„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;

2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak  zostać zmienione.”

Do Komisji Wychowania docierają coraz liczniejsze sygnały, z których wynika, że niektóre placówki domagają się od rodziców lub pełnoletnich uczniów deklarowania na początku każdego roku szkolnego udziału w zajęciach z religii/etyki. O tym, jak należy interpretować ten przepis, podało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej w 2014 r.:

„(…) oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki”.

Wynika z tego, że domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od tych rodziców lub pełnoletnich uczniów jest jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji.

Ks. Marek Korgul
sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie nauczania i organizowania religii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 7 CZERWCA 2017 ROKU zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców,
bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.”;
2) w § 3 w ust. 1 wyrazy „programy dopuszczone do użytku w szkole
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8” zastępuje się wyrazami „programy nauczania dopuszczone do użytku w danej szkole zgodnie
z art. 22a ust. 6”;
3) w § 7 w ust. 3 wyrazy „art. 56 ustawy o systemie oświaty” zastępuje się wyrazami „art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 i 949)”;
4) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „(właściwych dla danego poziomu nauczania)”;
5) w § 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „ze sprawowania” zastępuje się wyrazem „zachowania”;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła
nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.
3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony
przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed
terminem rozpoczęcia rekolekcji.
4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej
niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny one
dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.
5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.”.
§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczące:
1) publicznych szkół podstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych publicznych gimnazjów oraz klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
2) publicznych szkół ponadpodstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych
– do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Więc informacji na temat zmian w Rozporządzeniu zostało zamieszczonych w Biuletynie Katechetycznym Archidiecezji Gnieźnieńskiej I/2017, str.: 58-63.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

WARSZTATY METODYCZNE 2017/2018

GNIEZNO

Temat
Ebru – sztuka malowania na wodzie
Forma
warsztat, potrzebne materiały zapewniają prowadzący
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
21 października 2017 roku, godz. 10.00 – 13.00
Miejsce
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
Prowadzący
mgr Aleksandra Cieszyńska – doradca metodyczny nauki religii, nauczyciel religii w diecezji bydgoskiej, mgr Agata Wilczewska – nauczyciel religii w diecezji bydgoskiej
Temat
Po co chrześcijanom Żydzi? Projekt „Korzenie” – inspiracją dla twórczych lekcji religii
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
26 października 2017, godz. 16.00 – 19.00
Miejsce
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
Prowadzący
Z. Nosowski, ks. G. Michalczyk, ks. dr W. Dawidowski, A. Magdziak-Miszewska, rabin M. Schudrich, rabin S. Wojciechowicz, prof. S. Krajewski
Temat
Karuzela wiedzy, gry symulacyjne, webquest na lekcji religii
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
22 listopada 2017, godz. 16.00 – 18.00
Miejsce
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
Prowadzący
mgr Joanna Staniś-Rzepka – doradca metodyczny nauki religii, autor podręczników do nauczania religii, nauczyciel religii w archidiecezji poznańskiej
 
Temat
Z pomocą Biblii. Dziesięć inscenizacji do rekolekcji szkolnych
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
7 lutego 2018, godz. 16.00 – 18.00
Miejsce
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
Prowadzący
ks. dr Piotr Waszak – biblista, wykładowca w PWSD
 
Temat
Praca z uczniem sprawiającym trudności
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
5 marca 2018, godz. 16.00 – 19.00
Miejsce
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
Prowadząca
s. Kinga Skórska SAC – psycholog, psychoterapeuta, biegła sądowa
 
Temat
Na palestyńskich ścieżkach …
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
14 marca 2018, godz. 16.00 – 18.00
Miejsce
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
Prowadzący
Joanna Staniś-Rzepka – doradca metodyczny nauki religii, autor podręczników do nauczania religii, nauczyciel religii w archidiecezji poznańskiej
 
Temat
Ikony wykonywane techniką decupage
Forma, materiały
warsztat,  należy przynieść: 2-3 pędzle; miękką gąbkę; 2 płaskie patyczki (np. po lodach) lub mały nożyk; ręcznik papierowy; suszarkę do włosów (najlepiej z opcją zimny nawiew)
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół i przedszkoli
Termin
24 marca 2017, godz. 10.00 – 13.00
Miejsce
Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
Prowadzący
mgr Aleksandra Cieszyńska – doradca metodyczny nauki religii, nauczyciel religii w diecezji bydgoskiej, mgr Agata Wilczewska – nauczyciel religii w diecezji bydgoskiej
INOWROCŁAW 
Temat
Dwa sekrety i trzy filary skutecznego przygotowania do bierzmowania
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
19 września 2017, godz. 16.00 – 19.00
Miejsce
Parafia pw. Zwiastowania NMP, Dom Parafialny „Zwiastun”
Prowadzący
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – założyciel i członek Stowarzyszenia Pedagogów Natan, proboszcz parafii pw. MB Pocieszycielki Strapionych
w Winnicy (Diecezja Płocka), autor artykułów w czasopiśmie „Katecheta”
i książek m. in. na temat szkolnej katechezy
 
Temat
Po co chrześcijanom Żydzi? Projekt „Korzenie” – inspiracją dla twórczych lekcji religii
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
2 października 2017, godz. 16.00 – 18.00
Miejsce
Parafia pw. Zwiastowania NMP, Dom Parafialny „Zwiastun”
Prowadzący
Z. Nosowski, ks. G. Michalczyk, ks. dr W. Dawidowski, A. Magdziak-Miszewska, rabin M. Schudrich, rabin S. Wojciechowicz, prof. S. Krajewski
 SŁUPCA
Temat
Po co chrześcijanom Żydzi? Projekt „Korzenie” – inspiracją dla twórczych lekcji religii
Forma
warsztat
Adresaci
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół
Termin
28 września 2017, godz. 16.00 -18.00
Miejsce
Parafia pw. św. Wawrzyńca
Prowadzący
Z. Nosowski, ks. G. Michalczyk, ks. dr W. Dawidowski, A. Magdziak-Miszewska, rabin M. Schudrich, rabin S. Wojciechowicz, prof. S. Krajewski

Ponadto dla zainteresowanych proponujemy warsztat pt. „Praca
z tekstem biblijnym metodą Franza Ketta”, „Elementy tańca biblijnego”.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Formacja katechetów, Warsztaty metodyczne | Dodaj komentarz