Etap rejonowy Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego „Miłosierni jak Ojciec”

Etap rejonowy Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej odbędzie się 27 października 2016 roku. Początek o godz. 9.00.
Planowane zakończenie ok. godz. 10.00.

Katecheci wraz z uczniami udają się do jednego z czterech rejonów:

 • CHODZIEŻ, Zespół Placówek Oświatowych, ul. Siejaka 29
 • INOWROCŁAW, Zespół Szkół Katolickich, ul. Wojska Polskiego 20
 • GNIEZNO, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2
 • STRZAŁKOWO, Gimnazjum, ul. Ostrowska 8 B.

Warsztaty metodyczne 2016/2017

GNIEZNO

Dwa sekrety i trzy filary skutecznego przygotowania do bierzmowania
4 października 2016, godz. 16.00-19.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – założyciel i członek Stowarzyszenia Pedagogów Natan, proboszcz par. pw. MB Pocieszycielki Strapionych
w Winnicy (Diecezja Płocka),
Empatia i asertywność na lekcjach religii – inspiracje metodyczne
12 października 2016, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Questing i sketchnoting w edukacji i formacji religijnej uczniów
20 października 2016, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
dr Teresa Kowalczyk

 

Zakręcone Święta – wykonanie kartek świątecznych techniką quillingu na igle, na grzebieniu oraz huskingu
5 listopada 2016, I grupa w godz. 10.00-13.00, II grupa w godz. 13.00-16.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
mgr Aleksandra Cieszyńska, mgr Agata Wilczewska

 

Idźcie i nauczajcie... Wykorzystanie katechizmu Youcat na lekcjach religii
16 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami z sercem”
27 lutego 2017, godz. 16.00-18.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
dr Teresa Kowalczyk

 

Ona i on w Biblii
18 marca 2017, godz. 9.00-12.30
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr Piotr Waszak, dr Teresa Kowalczyk

 

Wielkanocne jajko jako symbol w kulturze, codzienności, religii
– ludowe, tradycyjne i sposoby zdobienia
25 marca 2017, godz. 10.00-14.00
Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy PWSD), ul. Seminaryjna 2
mgr Aleksandra Cieszyńska, mgr Agata Wilczewska

INOWROCŁAW

Questing i sketchnoting w edukacji i formacji religijnej uczniów
25 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. Zwiastowania NMP, ul. Plebanka 10
dr Teresa Kowalczyk

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami
z sercem”
7 marca 2017, godz. 16.00-18.00
par. pw. Zwiastowania NMP, ul. Plebanka 10
dr Teresa Kowalczyk

SŁUPCA

Empatia i asertywność na lekcjach religii – inspiracje metodyczne
konferencja metodyczna
katecheci i księża prefekci wszystkich typów szkół i przedszkoli
19 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 3
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami z sercem”
8 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 3
dr Teresa Kowalczyk

 

Przyjaciele Pana Boga – tworzenie scenariuszy zajęć w oparciu
o wybrane teksty biblijne
23 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 3
mgr lic. Marzenna Kubiak

WĄGROWIEC

Empatia i asertywność na lekcjach religii – inspiracje wychowawcze
5 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wojciecha, Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1
mgr lic. Marzenna Kubiak

 

Emocje w Biblii. Prezentacja wydarzeń biblijnych „figurkami z sercem”
7 listopada 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Wojciecha, Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1
dr Teresa Kowalczyk

CHODZIEŻ

Questing i sketchnoting w edukacji i formacji religijnej uczniów
17 października 2016, godz. 16.00-18.00
par. pw. św. Floriana, ul. Kościelna 8
dr Teresa Kowalczyk

 

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla Młodzieży Gimnazjalnej „Miłosierni jak Ojciec”

Zakres materiału:

Etap szkolny (6.10.2016)

 • Teksty biblijne: Rdz 6-9; 18,1-33; 22,1-19; Wj 32-34; Jon 1-4; Ps 51; 103; Mt 12,1-14; 18,12-35; 25,31-46; Łk 15. J 13,1-20; 15,1-17; Jk 2

Teksty biblijne wraz z przypisami „Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000.

Etap rejonowy (27.10.2016)

 • Teksty biblijne z etapu szkolnego
 • Lektura: Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, www.iubilaeummisericordiae.va

Etap diecezjalny (17.11.2016)

 • Teksty biblijne z etapu szkolnego
 • Lektura: Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, iubilaeummisericordiae.va
 • Pikor, Biblijne pytania o Boże miłosierdzie, Pelplin 22016, ss. 17-21; 27-43; 103- 106; 135-144; 159-166.

  Nagrody

 1. Etap rejonowy: Każda uczestniczka i każdy uczestnik etapu rejonowego otrzymają pamiątkę udziału
 2. Etap diecezjalny: I miejsce – tablet,  dyplom; II miejsce – dysk zewnętrzny, dyplom; III miejsce – pendrive, dyplom

Każda uczestniczka i każdy uczestnik etapu otrzyma pamiątki udziału.

Załącznik 1 (należy przesłać /skan e-mailem, faxem lub listem/do 20 września 2016)

 

……………………………..

pieczęć szkoły

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w Archidiecezjalnym Konkursie Biblijnym
dla Młodzieży Gimnazjalnej

 

Nazwa szkoły Adres szkoły Imię i nazwisko katechety

zgłaszającego szkołę

Nr tel. komórkowego
/e-mail

Katechety

 

 

 

 

     

 

 

……………………………………………                                           ……………………………………………..

podpis dyrektora szkoły                                                                                podpis katechety

 

 

Załącznik 2 (należy przesłać /skan e-mailem, faxem lub listem/ do 17 października 2016)

 

 

………………………..

pieczęć szkoły

 

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla Młodzieży Gimnazjalnej

Protokół wyników etapu szkolnego        

Dnia 6 października 2016 w ………………..……………………………………… został przeprowadzony szkolny etap Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego, w którym uczestniczyło ………………. osób. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące dwie osoby:

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia
(drukowanymi literami)

Katecheta przygotowujący
do Konkursu

Ilość punktów

1.    

 

 

 

2.    

 

 

 

 

……………………………………

Podpis katechety

 

Podziękowanie – Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna 24 września 2016

Wszystkim uczestnikom Narodowej Pielgrzymki Katechetów
do Gniezna z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski dziękujemy
za obecność.

Dyrektorom Wydziałów Katechetycznych dziękujemy za dobrą współpracę i zorganizowanie wyjazdu do Gniezna.

Za wsparcie w organizacji pielgrzymki dziękujemy:
Jednostce Wojskowej z Powidza, Urzędowi Miejskiemu w Gnieźnie, gnieźnieńskiej Powiatowej Komendzie Policji, Powiatowej Straży Pożarnej z Gniezna, Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, gnieźnieńskiej Straży Miejskiej, Spółce z o. o. „Urbis”, Prymasowskiemu Wyższemu Seminarium Duchownemu, wolontariuszom – uczennicom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, wydawnictwom katechetycznym oraz katechetom świeckim, siostrom zakonnym i kapłanom archidiecezji gnieźnieńskiej.

Za oprawę muzyczną dziękujemy:  Orkiestrze Dętej z Obornik Wielkopolskich pod dyrekcją Krzysztofa Warguły oraz Chórowi im. św. Ojca Pio z Gniezna pod dyrekcją Andrzeja Jorasa.

Relacja video i fotograficzna z Jubileuszowej Pielgrzymki Katechetów na:

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/katecheci_w_gnieznie_video.html

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się w Gnieźnie w Roku Jubileuszowym
w tak licznej wspólnocie katechetycznej.

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny – ANIOŁ STRÓŻ

Pomysłodawcą konkursu plastycznego jest p. Joanna Siemianowska, nauczycielka Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu, który początkowo był przeprowadzany tylko wśród uczniów tejże szkoły. Od 2014 roku natomiast objął swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a od 2015 r. także przedszkolaków.

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Co anioły robią w niebie? Czytaj więcej

Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

organizowany jest od roku 2009 przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatu Gnieźnieńskiego oraz z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Festiwal ten ma charakter przeglądu twórczości religijnej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz wspólnoty „Wiara i Światło” z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Wszystkie prace plastyczne są publikowane w albumach. Jak dotąd pięć pierwszych albumów z pracami plastycznymi zostało wydanych dzięki finansowemu wsparciu Diecezji Magdeburg,  a dwa ostatnie również dzięki dofinansowaniu przez Wydawnictwo KRD Bydgoszcz oraz licznych darczyńców. 

Tytuły dotąd wydanych albumów z pracami plastycznymi:

 1. Otoczmy troską życie (2009)
 2. Bądźmy świadkami miłości (2010)
 3. Bł. Małgorzata z Castello – patronka osób niepełnosprawnych – Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was /J 15,4/ (2011)
 4. Kościół naszym domem (2012)
 5. Być solą ziemi – być świadkiem wiary (2013)
 6. Wierzę w Syna Bożego (2014)
 7. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (2015)
 8. Nowe życie w Chrystusie: chrzest-wiara-miłsoierdzie (2016)

Druga część Festiwalu odbywa się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i polega na prezentacji piosenek religijnych, połączonych z ruchem scenicznym, które przygotowują osoby niepełnosprawne pod kierunkiem swoich nauczycieli, wychowawców czy opiekunów. Jest też okazja, by w tym dniu obejrzeć wystawę prac plastycznych.

Dziewiąty Festiwal 2017 odbędzie się w Roku św. Brata Alberta, dlatego też jego tematem będzie: Święty Brat Albert Chmielowski – dobry jak chleb.

 

Katecheci na warsztatach przed Jubileuszem Miłosierdzia

Zakończył się cykl warsztatów metodycznych, podczas których katecheci archidiecezji gnieźnieńskiej przygotowywali się do zbliżającego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.  Spotkaniom towarzyszyło hasło „Miłosierni jak Ojciec. O czternastu uczynkach na lekcjach religii w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia”.
Warsztaty odbywały się od września do listopada w pięciu rejonach: Chodzieży (parafia pw. św. Floriana), Inowrocławiu (parafia pw. św. Krzyża), Gnieźnie (PWSD), Słupcy (parafia pw. św. Wawrzyńca) i Wągrowcu (parafia pw. św. Wojciecha). Spotkania zgromadziły zainteresowanych świeckich i zakonnych katechetów, jak również kapłanów uczących religii. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z treścią papieskiego dokumentu, „Misericordiae vultus”, tekstami biblijnymi ukazującymi miłosierne oblicze Jezusa, rozważali wymowę jubileuszowego logo, jak również przybliżony został im zaktualizowany komentarz teologiczny do uczynków miłosiernych. Podczas pracy w grupach uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak najpierw samemu przeżyć ten szczególny czas Jubileuszu, a następnie, jak przekazywać katechizowanym prawdę o Bożym miłosierdziu. Ponadto jakie podjąć działania w szkole i parafii w Roku Miłosierdzia, na co zwrócić uwagę przy omawianiu uczynków miłosiernych, czy jak prowadzić dzieci i młodzież do „zbawicielowych zdrojów miłosierdzia” (por. Jan Paweł II, Dives in Misericordia 13), czyli sakramentu pojednania i Eucharystii. Podczas ćwiczeń katecheci tworzyli wspólnie „apteczkę pierwszej pomocy miłosiernej” i „dzienniczek miłosierdzia”. W historii św. Marcina odkrywali prawdę, że „dzielenie może łączyć”. Niewątpliwie ubogacającym akcentem była prezentacja krótkich utworów poetyckich, napisanych przez uczestników warsztatów. Utwory te nawiązywały do przewodniej myśli Jubileuszu: „Miłosierni jak Ojciec”. W tekstach tych katecheci podzielili się tym, co dla nich znaczą te słowa, jak je przeżywają i rozumieją. Czy udział ponad stuosobowej grupy katechetek i katechetów zaowocuje ciekawymi propozycjami, projektami czy innymi inicjatywami katechetycznymi, podjętymi w szkołach i parafiach na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej? Czas pokaże. Warsztaty przygotowała i prowadziła dr Teresa Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
Na zdjęciach: katecheci podczas warsztatów metodycznych w parafii św. Wojciecha w Wągrowcu.

Digital StillCameraDigital StillCamera