kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Warsztaty metodyczne

Ankieta badająca potrzeby nauczycieli religii w zakresie doradztwa metodycznego

Szkolenie online „Awans zawodowy nauczycieli”

Szkolenie on-line: Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce w podręcznikach wydawnictwa Święty Wojciech

Zdalne nauczanie religii

Warsztaty metodyczne 2019/2020

Doradcy Nauczania Religii