Archidiecezjalny koncert z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II