XII Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych 2020 – w Roku św. Jana Pawła II