Eucharystia daje życie. „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57)