kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

XIV Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych 2024 „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

W 2024 roku osoby z niepełnosprawnością zapraszamy do udziału w XIV Festiwalu Twórczości Religijnej Osób z Niepełnosprawnością. Festiwal organizowany jest przez Wydział Katechizacji Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie pod patronatem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat prac plastycznych i występów scenicznych w tym roku brzmi: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Prezentacje sceniczne odbędą się w maju 2024 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2 w godz. od 9.30 do 12.00. Prezentacjom na scenie będzie towarzyszyć wystawa prac plastycznych, wykonanych przez uczniów, członków wspólnot, podopiecznych. Dokładny termin i program prześlemy zgłoszonym placówkom i wspólnotom. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu są przyjmowane do 31 grudnia 2023 roku drogą e-mailową: katechizacja@gmail.com