kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Awans zawodowy nauczyciela

Ustawa – Karta Nauczyciela:

KARTA NAUCZYCIELA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

AWANS 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
AWANS 2019