kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Konferencja prasowa o nauczaniu religii w szkole

Relacja z konferencji prasowej o nauczaniu religii, która odbyła się 15 lutego 2024 roku znajduje się pod poniższym linkiem:

 

Biuro Prasowe KEP poinformowało, że w czwartek 15 lutego o godz. 11.00 odbędzie się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, sala 16) konferencja prasowa  nt. nauczania religii w szkole.

W konferencji wezmą udział eksperci Konferencji Episkopatu Polski:

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej UKSW, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP;

ks. prof. dr hab. Roman Buchta, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezji Katowickiej, prezydent Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach, przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich;

ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa, pracownik Katedry Katechetyki Integralnej Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

dr Aneta Rayzacher-Majewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wykładowca katechetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nauczyciel religii w przedszkolach i szkołach.

Konferencję prasową poprowadzi ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.