kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Konferencja „W poszukiwaniu dróg odnowy parafii”, Gniezno, 9 marca 2024

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz Zakład Teologii

Praktycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu

zapraszają na
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
W poszukiwaniu dróg odnowy parafii.
Odczytać na nowo fundamentalne sprawy Kościoła i człowieka i przetłumaczyć je na język parafialnej
praktyki.

Gniezno,  9 marca 2024 roku, godz. 10.00-14.30.

W ramach pastoralnej refleksji nad kierunkami rozwoju i odnowy współczesnych parafii Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz Zakład Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu organizują konferencję naukową na temat: W poszukiwaniu dróg odnowy parafii, czyli jak odczytać na nowo fundamentalne sprawy Kościoła i człowieka i przetłumaczyć je na język parafialnej praktyki. W gronie prelegentów i dyskutantów będą zarówno praktycy, jak i teoretycy duszpasterstwa.

Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie, w sobotę 9 marca 2024 roku w godz. 10.00-14.30.  Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do udziału w konferencji zapraszamy katechetki i katechetów, nadzwyczajnych szafarzy, członkinie i członków rad duszpasterskich oraz wszystkich, którym bliska jest troska o parafialne wspólnoty.

Wymagane zgłoszenie udziału za pomocą poniższego formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ 9 MARCA 2024

(Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 4 marca 2024 roku).

Program spotkania:
10.00 – Impuls modlitewno-medytacyjny
10.30Odnowa parafii w kontekście współczesnych wyzwań i inspiracji sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego – ks. prof. UŚ dr hab. Bogdan Biela
11.00Stały diakon w parafii. Perspektywy teoretyczne i praktyczne – dr Andrzej Lwowski,
stały diakon archidiecezji katowickiej
11.30Wykorzystać możliwości. Posługi akolity, lektora i katechisty w parafii – ks. prof.
UAM dr hab. Mieczysław Polak
12.00 – Przerwa kawowa
12.30 – Podium dyskusyjne: Parafia jutra z perspektywy duchownego i profesora teologii,
stałego diakona, kobiety teologa, osoby konsekrowanej. Uczestnicy: ks. Bogdan Biela –
profesor uniwersytecki; Teresa Kowalczyk – dr teologii, przewodnicząca Wydziału
Katechetycznego Kurii; dr Andrzej Lwowski – dr teologii, stały diakon; s. Mirona Turzyńska
OSF – sekretarka synodu w archidiecezji gnieźnieńskiej. Moderacja dyskusji: ks. dr
Remigiusz Malewicz – rzecznik prasowy archidiecezji gnieźnieńskiej.
14.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji, obiad