kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

NOWE PODRĘCZNIKI rok szkolny 2023/2024

Poniżej zamieszczamy listę nowych podręczników wydawnictw: Jedność i Święty Wojciech oraz WAM.

WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH POZNAŃ:  NOWE PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEDSZKOLE

Trzylatki i czterolatki
Numer programu: AZ-0-01/10
Numer podręcznika: AZ-01-01/10/P0-1/12, zatwierdzenie z dnia 23.07.2012 r.
„Pan Bóg kocha dzieci”
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Pięciolatki – nowość
Program programu: AZ-0-01/18
Numer podręcznika i zatwierdzenie wkrótce
„Ufamy Panu Jezusowi”
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa „0”
Numer programu: AZ-0-01/18
Numer podręcznika: AZ-04-01/18-PO-3/20, zatwierdzenie z dnia 22.05.2020 r.
„Kocham Pana Jezusa”(dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek


KLASY I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I szkoła podstawowa
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r.
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa II szkoła podstawowa
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika: AZ-12-01/18-PO-1/21, zatwierdzenie z dnia 22.03.2021 r.
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa III szkoła podstawowa
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika: AZ-13-01/18-PO-1/22, zatwierdzenie z dnia 26.04.2022 r.
„Pan Jezus nas karmi” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa IV szkoła podstawowa – nowość
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika:  AZ-14-01/18-PO-6/23, zatwierdzenie z dnia 4.05.2023 r.
„Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek


KLASY V – VIII SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa V szkoła podstawowa
Numer programu: AZ-2-01/18
Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PO-2/20, zatwierdzenie z dnia 6.05.2020 r.
„Bóg szuka człowieka” (dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VI szkoła podstawowa
Numer programu: AZ -2-01/18
Numer podręcznika: AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r.
„Jezus nas zbawia”(dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VII szkoła podstawowa
Numer programu: AZ-2-01/18
Numer podręcznika: AZ-23-01/18-PO-2/22, zatwierdzenie z dnia 2.05.2022 r.
„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VIII szkoła podstawowa – nowość
Numer programu: AZ-2-01/18
Numer podręcznika: AZ-24-01/18-PO-7/23, zatwierdzenie z dnia 4.05.2023 r.
„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części)
red. s. Beata Zawiślak USJK


LICEUM I TECHNIKUM

Klasa I liceum i technikum
Numer programu: AZ-3-01/18 liceum/ technikum AZ-4-01/18
Numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20, zatwierdzenie z dnia 22.05.2020 r.
„Szukam Wolności” (podręcznik)
red. Ks. dr Radosław Mazur, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa II liceum i technikum
Numer programu: AZ-3-01/18 liceum/ technikum AZ-4-01/18
Numer podręcznika: AZ-32-01/18-PO-6/21
„Szukam dojrzałej wiary” (podręcznik)
red. Ks. dr Radosław Mazur

Klasa III liceum, oraz III i IV technikum
Numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18
Numer podręcznika: AZ-33-01/18-PO-11/22, zatwierdzenie z dnia 30.05.2022 r.
„Szukam nadziei” (podręcznik)
red. Ks. dr Radosław Mazur

Klasa IV liceum oraz IV i V technikum – nowość
Numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18
Numer podręcznika i zatwierdzenie wkrótce
„Szukam miłości” (podręcznik)
red. Ks. dr Radosław Mazur


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Klasa I szkoła branżowa I stopnia
Numer programu: AZ-5-01/18
Numer podręcznika: AZ-51-01/18-PO-5/20, zatwierdzenie z dnia 21.07.2020 r.
„Droga do dojrzałej wiary” (podręcznik)
red. Ks. dr Radosław Mazur

Klasa II szkoła branżowa I stopnia
Numer programu: AZ-5-01/18
Numer podręcznika AZ-52-01/18-PO-10/21
„Droga do nadziei” (podręcznik)
red. Ks. dr Radosław Mazur

Klasa III szkoła branżowa I stopnia
Numer programu: AZ-5-01/18
Numer podręcznika: AZ-53-01/18-PO-13/22, zatwierdzenie z dnia 21.06.2022 r.
„Droga do dojrzałej miłości” (podręcznik)
red ks. dr Radosław Mazur

Klasa I i II szkoła branżowa II stopnia – nowość
Numer programu: AZ-5-01/18
Numer podręcznika i zatwierdzenie wkrótce
„Z Bogiem w dorosłe życie” (podręcznik)
red. Ks. dr Radosław Mazur

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ KIELCE: Nowe podręczniki na rok szkolny 2023/2024

Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2023/2024 do programów nauczania religii opartych na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku

Klasa 4 szkoły podstawowej
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Odkrywam życie z Jezusem” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” Numer programu AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018

Klasa 8 szkoły podstawowej
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”, Numer programu AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020

Klasa 4 Liceum oraz Klasa 5 Technikum
Podręcznik „Szczęśliwi, którzy żyją miłością” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Z Bogiem w dorosłe życie” Numer programu AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18 z dnia 19.09.2018

Klasa 1 i 2 szkoły branżowej II stopnia
Podręcznik „Jestem chrześcijaninem. Świadczę o Bogu” Autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek opracowany według programu „ Ku dorosłości” Nr programu AZ-5-01/18 z dn. 19 IX 2018

6-latki – „Tak! Jezus mnie kocha”
E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek
Program „TAK dla Jezusa” nr AZ-0-01/20

Klasa 1 szkoła podstawowa – „Poznaję Boży świat”
Autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18

Klasa 2 szkoła podstawowa – „Odkrywam królestwo Boże”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18

Klasa 3 szkoły podstawowej „Poznaję Jezusa”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ-1-01/18

Klasa 5 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Klasa 6 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Klasa 7 szkoły podstawowa „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Klasa 1 liceum i technikum – „Szczęśliwi, którzy żyją wolnością”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Program „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18 liceum, nr AZ-4-01/18 technikum

Klasa 2 liceum i technikum – „Szczęśliwi, którzy żyją wiarą”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program: „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18 liceum, nr AZ-4-01/18 technikum

Klasa 3 liceum „Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18

Klasa 3 i 4 technikum „Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak P
Program „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-4-01/18

Klasa 1 szkoła branżowa I stopnia – „Jestem chrześcijaninem – wierzę”
dr K. Rokosz, B. Nosek
Program „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18

Klasa 2 szkoła branżowa I stopnia – „Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją”
B. Nosek, dr K. Rokosz
Program „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18

Klasa 3 szkoły branżowej I stopnia „Jestem chrześcijaninem. Kocham Boga i ludzi”
dr K. Rokosz, B. Nosek
Program „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18

WYDAWNICTWO WAM KRAKÓW: Nowe podręczniki na rok szkolny 2023/2024

Lista nowych podręczników WAM, pod poniższym linkiem:

Lista podręczników Wydawnictwo WAM Kraków 2023/2024