kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Czasopismo „Pastoraltheologische Hefte” 11/2018

Prezentujemy jeden z numerów czasopisma teologicznego wydawanego w języku niemieckim: „Pastoraltheologische Hefte” 11/2018

Temat numeru: …UND IHR HABT MICH(NICHT) AUFGENOMMEN. DIE FLÜCHTENDEN UND DIE KIRCHEN (… a wy Mnie (nie) przyjęliście. Uchodźcy i Kościoły )

Link do czasopisma:

PT-Hefte 11(2018)