kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Projekt „katecheo.pl”

Projekt „katecheo.pl” dotyczy opracowania platformy integrującej działania środowiska związanego z nauczaniem katechetycznym i nowym modelem kształcenia. Ma stać się narzędziem dostosowanym do aspiracji współczesnego człowieka i wymagań cyfrowego świata. Pierwszym etapem przygotowania platformy oraz jej użytkowników jest seminarium (udział bezpłatny). Ma ono na celu podniesienie cyfrowych kompetencji jego uczestników według modelu SAMR. To nowoczesna metoda zarządzania zasobami wiedzy i danych cyfrowych, która między innymi objaśnia jak świadomie należy dążyć do zmiany w procesie nauczania i poznawania, używając technologii w sposób przemyślany.
LINK do rejestracji na seminarium, zamieszczamy poniżej:
Zgłoszenie na konferencję – termin do wyboru

 • Seminarium będzie przeprowadzone w systemie zdalnym, w czterech dogodnych terminach (do wyboru):
  27 lutego 2024 godz. 19:00
  29 lutego 2024 godz. 19:00
  5 marca 2024 godz. 19:00
  7 marca 2024 godz. 19:00
  W programie:
  1. Technologie w nauczaniu. Propedeutyka modelu SAMR, założenia platformy katecheo.pl
  2. Technologie w nauczaniu. Taksonomia celów nauczania i jej rozwinięcie o wymiar cyfrowy
  3. Przeciążenie informacyjne
  4. Myślenie krytyczne w edukacji
  5. Multimedialne zasoby edukacyjne

Szczegóły nt. projektu „katecheo.pl” na  podanej poniżej stronie internetowej:

https://wntuf.pl/projekty/katecheo-pl/