kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Uchwała KEP w sprawie Podstawy programowej i programów nauczania religii

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Marek Mendyk  podpisał Uchwałę w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego  w Polsce i programów nauczania religii oraz oceny podręczników” (aktualne zmiany z 5 grudnia 2018 roku). Zgodnie z tym dokumentem nowe podręczniki do nauczania religii w przedszkolach, klasach pierwszych i piątych szkół podstawowych oraz klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych mają być wprowadzone od 1 września 2020 roku. Pełny tekst Uchwały znajduje się pod poniższym linkiem.

Uchwala o PPK i PNR-tekst jednolity