kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Biblioteka

Tekst modlitwy – błogosławieństwa przed posiłkiem wielkanocnym

Zdalne nauczanie religii w aplikacji padlet

Zdalne nauczanie religii

Uchwała KEP w sprawie Podstawy programowej i programów nauczania religii

Nauczanie religii w aktach prawnych

Awans zawodowy nauczyciela

Katechezy na Światowy Dzień Społecznego Przekazu

Podziękowanie

Evangelii Gaudium – adhortacja apostolska papieża Franciszka