Kontakt

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY
KURII METROPOLITALNEJ
W GNIEŹNIE

ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno
tel: /61/ 426 21 02
fax: /61/ 426 21 05
czynny w godz. 8.30 – 14.00 od poniedziałku do piątku

Przewodnicząca: dr Teresa Kowalczyk
tel. /61/ 424 82 26; /61/ 426 21 02 wew. 304
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl; katechizacja@archidiecezja.pl

Referent: ks. dr Hubert Wiśniewski
tel. /61/ 424 82 24; /61/ 426 21 02 wew. 302 

e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl; katechizacja@archidiecezja.pl