Kontakt

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY
KURII METROPOLITALNEJ
W GNIEŹNIE


ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno
tel. /61/ 426 21 02
fax: /61/ 426 21 05
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl;  katechizacja@archidiecezja.pl

czynny w godz. 8.30 – 14.00 od poniedziałku do piątku

Przewodniczącadr Teresa Kowalczyk
tel. /61/ 424 82 26
tel. /61/ 426 21 02 wew. 304

Referent: ks. dr Hubert Wiśniewski
tel. /61/ 424 82 24
tel. /61/ 426 21 02 wew. 302