Kontakt

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ
W GNIEŹNIE

ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7    62-200 Gniezno
tel: /61/ 426 21 02;
fax: /61/ 426 21 05
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl; katechizacja@archidiecezja.pl
czynny w godz. 8.30 – 14.00 od poniedziałku do piątku

Przewodnicząca: dr Teresa Kowalczyk, tel. /61/ 424 82 26;
/61/ 426 21 02 wew. 304; 
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl; katechizacja@archidiecezja.pl