kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Formacja duchowa

Permanentna formacja duchowa katechetów obejmuje:

 1. uczestnictwo w następujących spotkaniach w ciągu roku szkolnego: Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym  w ostatnią sobotę sierpnia (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych, a także księży prefektów uczących religii w placówkach oświatowych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej), Adwentowym Skupieniu Katechetycznym (dotyczy świeckich katechetów) oraz Rejonowym Spotkaniu Katechetycznym (dotyczy wszystkich katechetek i katechetów świeckich, zakonnych oraz księży prefektów) oraz
 2. uczestnictwo w rekolekcjach (co dwa lata; dotyczy świeckich nauczycieli religii; osoby konsekrowane oraz księża mają obowiązek corocznego przeżywania rekolekcji)

ad.1.

 •  Czas trwania spotkań w ciągu roku szkolnego wynosi od 2 do 4 godzin. Oczekiwana jest zatem od wszystkich katechetek i katechetów punktualność oraz wytrwanie do końca spotkania.
 •  Jeżeli ktoś z konkretnych powodów nie mógł uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku szkolnego zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Katechetycznego telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

ad.2.

 • Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Mogą uczestniczyć także w innych rekolekcjach, ale zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie Wydział Katechetyczny, przed ich rozpoczęciem. Po ich odprawieniu natomiast winni przedstawić odpowiednie pisemne zaświadczenie.
 • Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich proponowanych punktach programu rekolekcyjnego. Dlatego też tylko taki udział będzie odnotowywany w dokumentacji Wydziału Katechetycznego. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki
  w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

Każdy katecheta złożył następujące oświadczenie: „Zobowiązuję się sumieniu w ramach obowiązku stałej formacji uczestniczyć w spotkaniach formacyjno-katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny oraz w rekolekcjach. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że niezastosowanie się do w/w zobowiązań może być podstawą do cofnięcia misji kanonicznej”.

 

Terminy rekolekcji dla nauczycieli religii w roku szkolnym 2018/2019

REKOLEKCJE STACJONARNE

Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2

 1. Termin (wielkopostne): 16 – 17 marca 2019

  Organizator: Wydział Katechetyczny
  Zgłoszenia: do 1 marca 2019 

 2. Termin (biblijne z warsztatami): 23 – 24 sierpnia 2019

  Organizatorzy: Wydział Katechetyczny, Dzieło Biblijne
  Zgłoszenia: do 30 czerwca 2019 

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 9.00, kończą się o godz. 17.00.
Zgłoszenia proszę kierować do Wydziału Katechetycznego Kurii ul. Łaskiego 7
tel. 61 426 21 02, wew. 302; 304 od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 14.00
e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl
na warsztatach metodycznych lub na rejonowych spotkaniach katechetycznych.

 

REKOLEKCJE Z WARSZTATAMI
W KLASZTORZE SIÓSTR PALLOTYNEK W GNIEŹNIE

Gniezno, ul. Hoża 31

 1. Termin: 9 – 11 listopada 2018
  Tytuł: Od komunikacji do relacji
  Miejsce: Gniezno, ul. Hoża 31
  Organizator: Siostry Pallotynki
 2. Termin: 10 – 12 maja 2019
  Tytuł: O wartości przewyższającej perły!
  Organizator: Siostry Pallotynki
  Zgłoszenia i szczegółowe informacje: s. Kinga Skórska
  e-mail: smkingasac@wp.pl; tel. 510 262 191

 

REKOLEKCJE W DRODZE 
PIELGRZYMKA KATECHETÓW DO NIEPOKALANOWA
I WARSZAWY-WILANOWA

Termin: 14 – 16 czerwca 2019
Miejsce: Niepokalanów, Warszawa-Wilanów
Organizator: Wydział Katechetyczny

Wyjazd z Gniezna w piątek: 14 czerwca o godz. 16.00 (adresatami tej pielgrzymki są ci, którzy o tej godzinie nie mają już zajęć dydaktycznych w szkole) sprzed Katedry, ul. Łaskiego.
Powrót w niedzielę, 16 czerwca 2019 roku w godzinach wieczornych.

W programie m.in.:
zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej wWilanowie (w tym Panteonu Wielkich Polaków), Pałacu i Parku w Wilanowie oraz sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i Światowego Centrum Modlitwy o Pokój Gwiazdy Niepokalanej w Niepokalanowie.

Noclegi są zaplanowane w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie.

Zgłoszenia do 15 maja 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PIELGRZYMKA KATECHETÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Termin: 1 – 2 lipca 2019
Miejsce: Częstochowa
Organizator: Wydział Katechetyczny

Organizowany będzie wspólny wyjazd autokarem do Częstochowy z Gniezna.
Wyjazd 1 lipca z Gniezna o godz. 7.00 sprzed Katedry, ul. Łaskiego (Września,
ul. Gnieźnieńska ok. godz. 7.30, Słupca, Kościół św. Wawrzyńca, ok. 8.00).
Powrót z Częstochowy 2 lipca ok. godz. 19.00.

Zgłoszenia do 30 maja 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przypominamy, że katecheci Archidiecezji Gnieźnieńskiej
zobowiązani są do uczestnictwa w rekolekcjach co dwa lata.
Obecność na rekolekcjach będzie uznawana jedynie wtedy,
gdy katecheta uczestniczy we wszystkich punktach programu rekolekcji.