kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Projekt ogólnopolski „GENIALLNE LEKCJE”

Projekt ogólnopolski pt. „GENIALLNE LEKCJE”
Ta kolekcja zawiera materiały edukacyjne wykonane w Genially. Wszystkie zasoby zostały umieszczone w przedmiotowych kategoriach tematycznych.
Niniejsza kolekcja to inicjatywa grup Genially – oficjalna, polska grupa oraz Wakelet Polska.
Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu „Geniallne Lekcje” jest Agnieszka Halicka, autorka bloga EduTriki, strony na FB EduTriki – Agnieszka Halicka i kanału na YT pod tym samym tytułem.

Wśród kolekcji z różnych przedmiotów, znajduje się również kolekcja z religii.Administratorką kolekcji RELIGIA jest Magdalena Dyrda-Olejniczakkatechetka i oligofrenopedagog, członek Społeczności Wakelet Polska i aktywna członkini grupy Genially – oficjalna, polska grupa. 

Kolekcja RELIGIA jest podzielona na kategorie, które zawierają zbiór gotowych materiałów tematycznych wykonanych w genially. Ty też możesz dodać swoje materiały do wspólnych kolekcji. Wystarczy, że dodasz swoją pracę w kategorii „OCZEKUJĄCE”, a administratorka umieści je w odpowiednich kategoriach tematycznych.

LINK do kolekcji RELIGIA: https://wakelet.com/wake/OGv2g-cYG2yN5UbUoOpBg