kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Studia i szkolenia

Każdy nauczyciel religii zobowiązany jest do ciągłego podnoszenia swoich pedagogicznych, jak i merytorycznych kwalifikacji oraz powiększania własnego warsztatu pracy. W związku z tym, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie organizuje warsztaty metodyczne dla katechetów w kilku miejscach diecezji – w Chodzieży, Gnieźnie, Inowrocławiu i  Słupcy.